Zielony Smok - logo witryny

Macierze: eksternalizacja i deeksternalizacja (Java)

Eksternalizacja i deeksternalizacja jest lepszym rozwiązaniem problemu zapisu macierzy niż serializacja i deserializacja.

Nasza klasa Matrix musi implementować interface Externalizable, co wiąże się z dodaniem 2 metod:

 @Override
  public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException,
      ClassNotFoundException {
    final int row = in.readInt();
    final int col = in.readInt();
    double[][] objs = new double[row][col];
    for (int i = 0; i < row; i++) {
      for (int j = 0; j < col; j++) {
        objs[i][j] = (Double) in.readObject();
      }
    }
    setArray(objs);
  }
  @Override
  public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
    final int row = array.length;
    final int col = array[0].length;
    out.writeInt(row);
    out.writeInt(col);
    for (double[] doubles : array) {
      for (int j = 0; j < col; j++) {
        out.writeObject(doubles[j]);
      }
    }
  }

Teraz możemy macierz strumieniować do i z obiektów ObjectInputStream i ObjectOutputStream.

Macierz możemy zapisać do pliku i odczytać z pliku używając metod externalize i deeksternalize z klasyMatrixUtil.

 public static void externalize(Matrix matrix, String path) {
    try {
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(path);
      ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
      matrix.writeExternal(oos);
      oos.flush();
      oos.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
public static Matrix deexternalize(String path) {
    Matrix mat = null;
    try {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(path);
      ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
      try {
        mat.readExternal(ois);
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      ois.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return mat;
  }

My jednak chcemy zapisywać macierze w bazie danych Apache Derby. Musimy dopisać sporo kodu. Uczynimy to w następnym wpisie.

Pliki do ściągnięcia

matrices029.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 029;