Zielony Smok - logo witryny

Gdy chcemy wylosować np. 6 liczb z 49, a wylosowane liczby nie mogą się powtarzać możemy użyć metody withoutReturn.

Metoda withoutReturn
/**
   * Zwraca tablicę k liczb wybraych losowo z tablicy od 1 do n liczb bez
   * zwracania (powtórzeń)
   * @param k   int - liczba wybieranych liczb
   * @param n   int - największa liczba
   * @param sorted boolean - określa czy wyjściowa tablica liczb będzie
   *        posortowana czy nie, <code>true</code> oznacza tablicę posortowaną, <code>false</code>
   *        oznacza tablicę nie sortowaną
   * @return int[] - tablica wybranych liczb
   */
  public static int[] withoutReturn(int k, int n, boolean sorted) {
    int[] wynik = new int[k];
    if (k > n) {
      System.out
          .println("pierwsza liczba nie moze byc wieksza od drugiej");
    } else {
      int[] liczby = new int[n];
      for (int j = 0; j < liczby.length; j++) {
        liczby[j] = j + 1;
      }
      for (int i = 0; i < wynik.length; i++) {
        int l = (int) Math.floor(Math.random() * n);
        wynik[i] = liczby[l];
        liczby[l] = liczby[n - 1];
        n--;
      }
      if (sorted) {
        Arrays.sort(wynik);
      }
    }
    return wynik;
  }
Wynik

Po uruchomieniu metody otrzymujemy na przykład:

[2, 16, 25, 27, 34, 35]