Zielony Smok - logo witryny

Czasami istnieje potrzeba przeliczania liczb rzymskich na arabskie i odwrotnie.

Można do tego celu użyć poniższych metod intToRoman i romanToInt.

Metody

  /**
   * Przekształca liczbę rzymską na liczbę dziesiętną
   * Zakłada się, że jest to poprawna liczba rzymska
   * @param roman String - liczba rzymska
   * @return int - zwraca int
   */
  public static int romanToInt(String roman) {
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < roman.length(); i++){
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("M")){
        sum += 1000;
        if((i > 0) && (roman.substring(i - 1, i).equals("C"))){
          sum -= 200;
        }
      }
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("D")){
        sum += 500;
        if((i > 0) && (roman.substring(i - 1, i).equals("C"))){
          sum -= 200;
        }
      }
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("C")){
        sum += 100;
        if((i > 0) && (roman.substring(i - 1, i).equals("X"))){
          sum -= 20;
        }
      }
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("L")){
        sum += 50;
        if((i > 0) && (roman.substring(i - 1, i).equals("X"))){
          sum -= 20;
        }
      }
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("X")){
        sum += 10;
        if((i > 0) && (roman.substring(i - 1, i).equals("I"))){
          sum -= 2;
        }
      }
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("V")){
        sum += 5;
        if((i > 0) && (roman.substring(i - 1, i).equals("I"))){
          sum -= 2;
        }
      }
      if(roman.substring(i, i + 1).equals("I")){
        sum += 1;
      }
    }
    return sum;
  }
  /**
   * przekształca liczbę dziesiętną na liczbę rzymską
   * zakłada się, że int nie przekracza zakresu dopuszczalnego
   * dla liczb rzymskich
   * @param dec int - liczba do przekształcenia
   * @return String - wynikowa liczba rzymska
   */
  public static String intToRoman(int dec) {
    int tys = dec / 1000;
    int set = (dec - tys * 1000) / 100;
    int dzies = (dec - tys * 1000 - set * 100) / 10;
    int jedn = (dec - tys * 1000 - set * 100 - dzies * 10);
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    switch(tys){
      case 0:
        break;
      case 1:
        sb.append("M");
        break;
      case 2:
        sb.append("MM");
        break;
      case 3:
        sb.append("MMM");
        break;
    }
    switch(set){
      case 0:
        break;
      case 1:
        sb.append("C");
        break;
      case 2:
        sb.append("CC");
        break;
      case 3:
        sb.append("CCC");
        break;
      case 4:
        sb.append("CD");
        break;
      case 5:
        sb.append("D");
        break;
      case 6:
        sb.append("DC");
        break;
      case 7:
        sb.append("DCC");
        break;
      case 8:
        sb.append("DCCC");
        break;
      case 9:
        sb.append("CM");
        break;
    }
    switch(dzies){
      case 0:
        break;
      case 1:
        sb.append("X");
        break;
      case 2:
        sb.append("XX");
        break;
      case 3:
        sb.append("XXX");
        break;
      case 4:
        sb.append("XL");
        break;
      case 5:
        sb.append("L");
        break;
      case 6:
        sb.append("LX");
        break;
      case 7:
        sb.append("LXX");
        break;
      case 8:
        sb.append("LXXX");
        break;
      case 9:
        sb.append("XC");
        break;
    }
    switch(jedn){
      case 0:
        break;
      case 1:
        sb.append("I");
        break;
      case 2:
        sb.append("II");
        break;
      case 3:
        sb.append("III");
        break;
      case 4:
        sb.append("IV");
        break;
      case 5:
        sb.append("V");
        break;
      case 6:
        sb.append("VI");
        break;
      case 7:
        sb.append("VII");
        break;
      case 8:
        sb.append("VIII");
        break;
      case 9:
        sb.append("IX");
        break;
    }
    return new String(sb);
  }
}
Wynik
    String rok = MathUtil.intToRoman(2018);
    System.out.println("rok rzymski: "+rok);
    int rok1 = MathUtil.romanToInt("rok: "+ rok);
    System.out.println(rok1);
rok rzymski: MMXVIII
2018