Zielony Smok - logo witryny

Krzywe Lissajous

Krzywa parametryczna zakreślana przez punkt wykonujący niezależne ruchy harmoniczne w dwóch płaszczyznach wzajemnie prostopadłych. Krzywe są opisane równaniem parametrycznym:

x = A*sin(a*t+ φ)
y = B*sin(b*t)

Zależność kształtu krzywej od parametrów
a/b A i B φ Kształt
1 dowolne dowolne elipsa
1 A = B Math.PI/2 okrąg
1 A = B 0 prosta
2 dowolne Math.PI/2 parabola
wymierne   Math.PI/2 krzywa zamknięta
niewymierne   Math.PI/2 krzywa się nie zamyka i wypełnia całą przestrzeń

A oto przykłady:

I jeszcze jeden przykad:

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

    var lissajous = function(A, B, a, b, fi, liczbaPunktow, strokeStyle) {
			ctx.save();
			ctx.beginPath();
			ctx.strokeStyle = strokeStyle;
			ctx.translate(w / 2, h / 2);
			var x2;
			var y2;
			for ( var i = 0; i < liczbaPunktow; i++) {
				var t = i * Math.PI / 360;
				x2 = A * Math.sin(a * t + fi);
				y2 = B * Math.sin(b * t);
				ctx.lineTo(x2, y2);
			}
			ctx.stroke();
			ctx.restore();
		};
			var cv = document.getElementById("canvas");
			var ctx = cv.getContext("2d");
			var w = cv.width;
			var h = cv.height;
			var A=1;
			var B=1
			var a=9;
			var b=8;
			var fi = Math.PI/2.0;
			lissajous(A*100, B*100, a, b, fi, 12000, "orange");
			ctx.fillText("A="+A + " B="+B + " a="+a+" b="+b + " fi=Math.PI/2",20,20);