Zielony Smok - logo witryny

3 A. Kosmologia a kosmogonia

Kosmologia ma różne definicje, ale najczęściej przyjmuje się, że jest to nauka, która szuka odpowiedzi na pytania związane ze Światem:

  • jak powstał?
  • jak ewoluuje?
  • jaki naprawdę jest?
  • czym tak naprawdę jest?

Kosmologia uwzględnia przede wszystkim badania naukowe w zakresie fizyki i oparte na nich teorie naukowe oraz obserwacje astronomiczne. Wszystkie wyniki mają znaczenie filozoficzne.

Nas z szerokiego zakresu kosmologii interesuje przede wszystkim teoria Wielkiego Wybuchu, która jest najlepszą i najszerzej znaną naukową teorią samoistnego powstania świata.

Kosmogonia to zestaw poglądów mitologicznych, religijnych lub filozoficznych opisujących powstanie świata [21].

Filozofia jest oczywiście nauką, a filozofowie w swoich rozważaniach niemal zawsze uwzględniali aktualny stan wiedzy o świecie.

Opisów powstania świata jest bardzo dużo, zwłaszcza, jeżeli uwzględnimy filozofów zajmujących się tym tematem. Aby zaprezentować te opisy przedstawiamy poglądy kilku wybranych filozofów, wiele mitologicznych opisów powstania świata oraz szczególnie nas interesujący biblijny opis stworzenia świata.

Piśmiennictwo

[21] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmogonia

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 121

Autor: Jacek Piechota