Zielony Smok - logo witryny

Kłopoty z faktami

Kłopoty dynastyczne

Dn 5,2.30; 6,1;

2 Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor […]
30 Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity.
1 Dariusz zaś, Med, liczący sześćdziesiąt dwa lata, otrzymał królestwo.

Te trzy fragmenty zawierają cztery błędy:

  • Baltazar nie był nigdy królem chaldejskim.
  • Był synem króla babilońskiego Nabonidusa, a nie Nabuchodonozora.
  • Dariusz Med nigdy nie był królem. Prawdopodobnie jest postacią mityczna (nigdy nie istniał).
  • Państwo babilońskie zdobył nie Dariusz tylko Cyrus, król Persji.

Kłopoty z lenistwem pracowników

Przy świątyni pracowało:

  • 30 000 robotników przymusowych
  • 70 000 tragarzy
  • 80 000 kamieniarzy (1Krl 5, 27-29)
  • ponad 3000 nadzorców (2Krn 2, 17)

Prace trwały 7 lat (1Krl 6,38).

Wybudowana Świątynia miała wymiary: 30 m długości x 10 m szerokości x 15 metrów wysokości (1Krl 6,2-3). Są to wymiary niedużego 4 piętrowego bloku mieszkalnego z piwnicą.

Świątynia miała przedsionek, którego wysokość w drugim opisie podano jako 60 m (!) (2Krn 3,3-4).

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 166

Autor: Jacek Piechota