Zielony Smok - logo witryny

Czy Ziemia w Biblii jest płaska?

W Biblii nigdzie nie ma opisu, z którego by wynikało jak ówcześni ludzie wyobrażali sobie budowę świata, budowę Ziemi i ich wzajemne położenie.

Aby uzyskać pewien obraz należy prześledzić fragmenty wspominające o interesujących nas zagadnieniach.

Czy Ziemia jest płaska?

Iz 40,22

22 Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi,
której mieszkańcy są jak szarańcza,
On rozciągnął niebiosa jak tkaninę
i rozpiął je jak namiot mieszkalny.

W oryginale Biblii zamiast słowa krąg oznaczającego płaski okrąg Ziemi leżącej u stóp Boga użyto słowa hug pochodzącego od hagag, oznaczającego ‘wirować’, ‘kręcić się w kółko’, ‘wykonywać taneczne obroty’. Podany fragment powinien być przetłumaczony jako ‘Ten, co króluje nad kulą ziemi’.(według Leksykon biblijnych pomyłek Waltera-Jorg Langbeina)

Hi 26,7

7 Dach rozciąga nad pustką,
ziemi niczym nie umacnia,

Według Biblii Wujka: “zawiesza ziemię na niczym”

Oryginał hebrajski używa tutaj słowa belimah, które może znaczyć coś-nic, co według Leksykonu biblijnych pomyłek może oznaczać próżnię.

Pojawia się obraz kuli zawieszonej w próżni.

Budowa wewnętrzna Ziemi

Również według Leksykonu biblijnych pomyłek słowa Ps 136 (135), 7 ‘On rozpostarł ziemię nad wodami’ powinno prawidłowo brzmieć: ‘On cenką warstwą rozpostarł ziemię nad lejącą i rozpływającą się masą’, co autor szczegółowo uzasadnia.

Filary Ziemi

Teksty Starego Testamentu zawierają wiele różnorodnych wyrażeń, dotyczących budowy świata. Na przykład znajdujemy wyrażenia o filarach ziemi (1 Sm 2, 8; 2 Sm 22, 16; Ps 75, 4; Hi 9, 6). Czasem ziemia porównywana jest do budowli; inne teksty mówią o ziemi jako o pływającej po morzu wyspie (Ps 24, 2; 136, 6) czy też unoszącej się nad pustką (Hi 26, 7).

Sklepienie nieba

sfera niebieska /></p><figcaption>Ryc. Sfera niebieska (rys. Maciej Krzywcki według powszechnie znanego obrazka)</figcaption></figure>
<p>Sklepienie nieba opisywane jest jak twarda jak metal i przeźroczysta kopuła (Hi 37,18; Wj 24,10); inne teksty porównują niebo do płótna namiotu (Ps 104, 2; Iz 40, 22; Hi 36, 29).</p>
<h3 class=Szeol

Szeol usytuowany jest pod ziemią. Jest to kraina zmarłych, gdzie panują wieczne ciemności (Rdz 37,35; 42,38; 44,29.31; Lb 16,30.33; Hi 10, 21-22, itd.).

Ziemia pływająca po morzu

Ziemia była ograniczona morzem, nad nią niebo, a pod nią Szeol.

Obraz Ziemi pływającej po praoceanie może wynikać z (Wj 20,4) ‘ani tego co jest w wodach pod ziemią’.

Konkluzja

Właściwiee nie wiadomo jak była zbudowana Ziemia, czy była płaska czy kulista oraz jak i gdzie była umieszczona – zawieszona w pustce, czy pływająca na oceanie.

Niektórzy ludzie do dzisiaj wierzą, że Ziemia jest płaska chociaż nie jest ich zbyt wielu. Wyszukaj w Internecie ‘Towarzystwo Płaskiej Ziemi’.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 151

Autor: Jacek Piechota