Zielony Smok - logo witryny

Wpis pomocniczy do wpisu łuk i wycinek koła (1) (HTML5 canvas)

Kierunek counter clockwise (HTML5 canvas)

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"