Zielony Smok - logo witryny

Gradient radialny

Gradient radialny tworzymy przy użyciu polecenia createRadialGradient(x1,y1,r1,x2,y2,r2) .

x1,y1 – to współrzędne środka koła o promieniu r1

x2,y2 – to współrzędne środka koła o promieniu r2

Gradient jest rozpięty między tymi dwoma kołami.

Podobnie jak w gradiencie liniowym polecenia addColorStop(liczba, kolor) wyznaczają położenie użytych kolorów.