Zielony Smok - logo witryny

Funkcja setTimeout()

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

function drawRectangle(rectangle, context) {
				context.beginPath();
				context.rect(rectangle.x, rectangle.y, rectangle.width,
						rectangle.height);
				context.fillStyle = 'red';
				context.fill();
				context.lineWidth = rectangle.borderWidth;
				context.strokeStyle = 'black';
				context.stroke();
			};
			function animate(rectangle, canvas, context, startTime) {
				var time = (new Date()).getTime() - startTime;
				var linearSpeed = 100;
				var newX = linearSpeed * time / 1000;
				if (newX < canvas.width - rectangle.width
						- rectangle.borderWidth / 2) {
					rectangle.x = newX;
				}
      			context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
				drawRectangle(rectangle, context);
				setTimeout(function() {
					animate(rectangle, cv, ctx, startTime);
				}, 24);
			};
			var cv = document.getElementById('canvas');
			var ctx = canvas.getContext('2d');
			var rectangle = {
				x : 0,
				y : 75,
				width : 100,
				height : 50,
				borderWidth : 2
			};
			drawRectangle(rectangle, ctx);
			setTimeout(function() {
				var startTime = (new Date()).getTime();
				animate(rectangle, cv, ctx, startTime);
			}, 24);
    

Inne aplikacje używające funkcji setTimeout()