Zielony Smok - logo witryny

Wideo na canvas

Jeśli nie widzisz automatycznie odtwarzającego się wideo – sprawdź ustawienia przeglądarki


Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

 window.requestAnimFrame = (function(callback){
   return window.requestAnimationFrame ||
   function(callback){
     window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
   };
 })();
 function drawFrame(ctx, video){
   ctx.drawImage(video, 0, 0);
   requestAnimFrame(function(){
     drawFrame(ctx, video);
   });
 }
 window.onload = function(){
   var cv = document.getElementById("canvas");
   var ctx = cv.getContext("2d");
   var video = document.getElementById("psy");
   drawFrame(ctx, video);
 };
  
 <video  id="psy" style="display:none" width="640" height="480" autoplay preload="auto">
				<source src="media/psy1.mp4" type="video/mp4" >
			</video>
	<canvas id="canvas" width="640" height="480"
		style="border: 1px solid #238E3E;">Zawartość możesz zobaczyć w
		przeglądarce obsługującej element <canvas>
		z kontekstem "2d"</canvas>