Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja RTRIM

Opis

Usuwa końcowe spacje z łańcucha znaków.

Składnia

RTRIM(wartość)

Przykład w klasie R073_RTRIM
package aderby.functions.strings;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R079_RTRIM {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r079_rtrim";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT data, RTRIM(zdarzenie) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getDate(1) + "   '" + rs.getString(2) + "'");
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik daty.sql
package aderby.functions.strings;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R079_RTRIM {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r079_rtrim";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT data, RTRIM(zdarzenie) FROM daty";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getDate(1) + "   '" + rs.getString(2) + "'");
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}

Wynik

1952-06-04   ' Urodziny'
1968-06-04   ' Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   ' Ukończenie liceum'
1977-06-25   ' dyplom magistra biologii'

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.