Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja COSH

Opis

Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego dla podanej wartości kąta wyrażonej w radianach.

Składnia

COSH(wartość)

Przykład

Klasa R077_COSH.java

package aderby.functions.math.hiper;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R077_COSH {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r077_cosh";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, COSH(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}

Ograniczenia

 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 1
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  2.1444996001933568E17
-39.8  9.6358578390467264E16
-37.9  1.441221952011825E16
-37.8  1.3040715498751236E16
-36.8  4.797411130156371E15
33.2  1.3108313018594555E14
36.6  3.9277880274176345E15
36.6  3.9277880274176345E15
36.7  4.34087710026769E15
37.1  6.475827667604752E15
37.4  8.741453013460615E15
38.3  2.1500505027939992E16
38.9  3.9176474429300176E16
39.2  5.2882709058167144E16
39.7  8.7188847276446512E16
40.1  1.3007047572587552E17
41.2  3.9075330389422502E17

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.