Zielony Smok - logo witryny

Fraktal Mandelbrota

O fraktalach możesz przeczytać w rozdziale 25 książki Matematyka dla programistów Java oraz w rozdziale 22 książki Matematyka dla programistów JavaScript.

Strona używa skryptu fractals.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter = 300;
var re = -0.62;
var im = -0.4;
var cre = re;
var cim = im;
var fractal = new Mandelbrot(iter, re, im, cre, cim);
fractal.drawMandelbrot();