Zielony Smok - logo witryny

Fraktal Julii

O fraktalach możesz przeczytać w rozdziale 25 książki Matematyka dla programistów Java oraz w rozdziale 22 książki Matematyka dla programistów JavaScript.

Strona używa skryptu fractals.js

Julia to nazwisko badacza, które tak właśnie odmienia się języku polskim.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter=512;
var re=-0.617;
var im=-0.4;
var cre = re;
var cim = im;
var fractal = new JuliaFractal(iter,re, im,cre, cim);
	fractal.drawJulia();