Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby – folder bazy danych

Folder bazy danych

Po utworzeniu baza danych składa się z folderu bazy danych, którego nazwa jest nazwą bazy danych oraz zawartych w niej podfolderów i plików.

Zawartość folderu bazy danych Apache Derby
Rys. 255. Zawartość folderu bazy danych Apache Derby
  • log – zawiera pliki używane wewnętrznie przy transakcjach bazy danych. W przypadku niepomyślnego przebiegu służą do odtworzenia stanu bazy danych jaki był zanim transakcja została zaczęta
  • seg0 – zawiera jeden plik dla każdej tabeli użytkownika, każdej tabeli systemowej i dla każdego indeksu
  • servive.properties – plik zawierający informacje o wewnętrznej konfiguracji

W folderze bazy danych mogą znależć się również foldery:

  • tmp -folder zawiera tymczasowe pliki powstające chwilowo przy różnych czynnościach wykonywanych przez bazę danych. Dla baz danych tylko do odczytu – należy wskazać położenie tego folderu
  • jar – folder do przechowywania plików *.jar używany w pewnych konfiguracjach, o których będzie mowa w dalszym ciągu

Żadne z powyższych folderów czy plików nie powinny być zmieniane lub usuwane przez użytkownika, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia bazy danych.

Bazy danych tworzone w pamięci nie używają systemu plików.