Zielony Smok - logo witryny

Filtrowanie – szum

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	function szum(img) {
		var cv = document.getElementById("canvas");
		var ctx = cv.getContext("2d");
		//położenie obrazka na canvas
		var imageX = 10;
		var imageY = 10;
		//pobranie obrazka
		//var img = document.getElementById("aniolek");
		//wymiary obrazka
		var imageW = img.width;
		var imageH = img.height;
		//odrysowanie obrazka
		ctx.drawImage(img, imageX, imageY);
		//pobranie danych obrazka
		var imageData = ctx.getImageData(imageX, imageY, imageW, imageH);
		var data = imageData.data;
		var factor = 40;
		for (var i = 0; i < data.length; i += 4) {
			var rand = (0.5 - Math.random()) * factor;
			data[i] = data[i] + rand;
			data[i + 1] = data[i+1] + rand;
			data[i + 2] = data[i+2] + rand;
		}
		ctx.putImageData(imageData, imageX, imageY);
	};
	var image = new Image();
	image.src = "images/pies.jpg";
        image.crossOrigin = "Anonymous";
	image.onload = function() {
		szum(this);
	};