Zielony Smok - logo witryny

Filtrowanie – sepia

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	function sepia(img) {
	 var cv = document.getElementById("canvas");
	 var ctx = cv.getContext("2d");
	 //położenie obrazka na canvas
	 var imageX = 10;
	 var imageY = 10;
	 //pobranie obrazka
	 //var img = document.getElementById("aniolek");
	 //wymiary obrazka
	 var imageW = img.width;
	 var imageH = img.height;
	 //odrysowanie obrazka
	 ctx.drawImage(img, imageX, imageY);
	 //pobranie danych obrazka
	 var imageData = ctx.getImageData(imageX, imageY, imageW, imageH);
	 var data = imageData.data;
	 for (var i = 0; i < data.length; i += 4) {
	 var grey = 0.33 * data[i] + 0.56 * data[i + 1] + 0.11
		 * data[i + 2];
	 data[i] = grey + 100;
	 data[i + 1] = grey + 50;
	 data[i + 2] = grey;
	}
	ctx.putImageData(imageData, imageX, imageY);
	};
	var image = new Image();
	image.src = "images/pies.jpg";
    image.crossOrigin = "Anonymous";
	image.onload = function() {
		sepia(this);
	};