Zielony Smok - logo witryny

Wideo na canvas: dodanie kontrolek


Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

 window.requestAnimFrame = (function(callback){
       return window.requestAnimationFrame ||
       function(callback){
         window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
       };
     })();
     function drawFrame(ctx, video){
       ctx.drawImage(video, 0, 0);
       requestAnimFrame(function(){
         drawFrame(ctx, video);
       });
     };
function handleButtons(evt){
	switch(evt.target.innerHTML){
	case 'Play':
		psy.play();
		break;
	case 'Stop':
		psy.pause();
		break;
	}
};
     window.onload = function(){
       var cv = document.getElementById("canvas");
       var ctx = cv.getContext("2d");
       var psy = document.getElementById("psy");
 			var buttons = document.getElementsByTagName("button");
 			for(var i=0; i<buttons.length;i++){
 				buttons[i].onclick = handleButtons;
			}
      drawFrame(ctx, psy);
    };
      
 <video  id="psy" style="display:none" width="640" height="480" preload="auto">
				<source src="media/psy1.mp4" type="video/mp4" >
			</video>
	<canvas id="canvas" width="640" height="480"
		style="border: 1px solid #238E3E;">Zawartość możesz zobaczyć w
		przeglądarce obsługującej element <canvas>
		z kontekstem "2d"</canvas>