Zielony Smok - logo witryny

Klasa javax.swing.text.DateFormatter

Klasa służy do formatowania dat w komponentach Swing. Do formatowania używane są znane nam już obiekty DateFormat i pochodne.

Konstruktory

 • DateFormatter()
 • DateFormatter(DateFormat format)

Metody

setFormat(DateFormat)
Metoda setFormat(DateFormat)
Zwraca Metoda Opis
void setFormat(DateFormat format) Ustawia obiekt DateFormat do formatowania danych
package dt14.javax_swing_text_DateFormatter;
import java.text.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.*;
class Listing092 {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("Listing092");
    DateFormat eFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    DateFormatter eFormatter = new DateFormatter();
    eFormatter.setFormat(eFormat);
    DateFormat dFormat = new SimpleDateFormat("dd-MMMM-yyyy");
    DateFormatter dFormatter = new DateFormatter(dFormat);
    DefaultFormatterFactory factory = new DefaultFormatterFactory(
        dFormatter, dFormatter, eFormatter);
    JFormattedTextField tf = new JFormattedTextField(factory, new Date());
    tf.setBounds(0, 0, 180, 30);
    JTextField jtf = new JTextField();
    jtf.setText(tf.getText());
    jtf.setBounds(0, 100, 180, 30);
    frame.add(tf);
    frame.add(jtf);
    frame.setSize(200, 200);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
  }
}
Data sformatowana
Rys. 133. Wyniki uruchomienia klasy Listing092