Zielony Smok - logo witryny

Klasa java.util.concurrent.TimeUnit

Wyliczenie wyliczające różne okresy trwania. Pozwala na lepsze kontrolowanie czasu trwania, szczególnie przy
operacjach na wątkach i w operacjach współbieżnych.

Oprócz tego klasa zawiera metody pozwalające na przeliczenia jednostek między sobą.

Klasa obejmuje stałe: DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS, MILLISECONDS, MICROSECONDS i NANOSECONDS, gdzie milisekunda to 1/1000 sekundy, mikrosekunda to 1/1000 milisekundy (1/1 000 000 sekundy), a nanosekunda to 1/1000 mikrosekundy (1/1000 000 000 sekundy).

Tworzymy prostą klasę wątku używającego klasy CountDownLatch:

package dt15.java_util_concurrent_timeunit;
import java.util.concurrent.*;
class MyThread implements Runnable {
  private final CountDownLatch cdl;
  public MyThread(CountDownLatch cdl) {
    this.cdl = cdl;
    new Thread(this).start();
  }
  @Override
  public void run() {
    System.out.println(cdl.getCount());
    cdl.countDown();
  }
}

Tworzymy klasę odliczającą od 5 do 1. Po wydrukowaniu na konsoli kolejnej liczby wykonywanie jest wstrzymywane na
1 sekundę await(1, TimeUnit.SECONDS):

package dt15.java_util_concurrent_timeunit;
import java.util.concurrent.*;
class Listing093 {
  private final CountDownLatch cdl;
  private int num;
  private Listing093() {
    this.num = 5;
    cdl = new CountDownLatch(5);
    System.out.println("Start!");
    makeThreads();
    System.out.println("Gotowe");
  }
  private void makeThreads() {
    for (int i = 0; i < num; i++) {
      new MyThread(cdl);
      try {
        cdl.await(1, TimeUnit.SECONDS);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    new Listing093();
  }
}

Po uruchomieniu widzimy na konsoli pojawiające się kolejno:

Start!
5
4
3
2
1
Gotowe