Zielony Smok - logo witryny

Daty i czas: Klasa java.util.Calendar (1)

Klasa java.util.Calendar (1)

Jest klasą abstrakcyjną dostarczającą metod do tworzenia i obsługi kalendarzy, dat oraz czasu oraz operowania jednostkami czasu.

Chwila (instant) może być przedstawiona jako liczba milisekund, które upłynęły od epoki (epoch):
1 stycznia 1970 r. 00:00:00.000 GMT

Konstruktory

Klasa zawiera dwa konstruktory chronione. Instancje tej klasy mogą być tworzone wyłącznie przez metody
fabryczne:

  • protected Calendar()
  • protected Calendar(TimeZone zone, Locale locale)

Klasy statyczne

  • Calendar.Builder – zostanie uwzględniona przy omawianiu pakietu java.time

Stałe statyczne

Stałe: Era
Stała Wartość Opis
ERA 0 Wskazuje erę np. p.n.e i n.e. Wartość zależna od kalendarza. Określana przez klasy pochodne.
Stałe: Rok
Stała Wartość Opis
YEAR 1 Wskazuje rok. Wartość zależy od kalendarza. Określana przez klasy pochodne
Stałe: Miesiąc
Stała Wartość Opis
MONTH 2 Wskazuje miesiąc. Wartość zależy do kalendarza.
UNDECIMBER 12 W kalendarzach lunarnych wskazuje 13 miesiąc roku
JANUARY 0 Styczeń
FEBRUARY 1 Luty
MARCH 2 Marzec
APRIL 3 Kwiecień
MAY 4 Maj
JUNE 5 Czerwiec
JULY 6 Lipiec
AUGUST 7 Sierpień
SEPTEMBER 8 Wrzesień
OCTOBER 9 Październik
NOVEMBER 10 Listopad
DECEMBER 11 Grudzień
Stałe: Tydzień
Stała Wartość Opis
SUNDAY 1 Niedziela
MONDAY 2 Poniedziałek
TUESDAY 3 Wtorek
WEDNESDAY 4 Środa
THURSDAY 4 Czwartek
FRIDAY 6 Piątek
SATURDAY 7 Sobota
WEEK_OF_YEAR 3 Numer kolejny tygodnia w roku. Numeracja tygodni zaczyna się od 1. Ważne informacje znajdują się przy
opisie metod getFirstDayOfWeek() oraz get MinimalDaysInFirstWeek(). Klasy pochodne definiują wartość tej
stałej dla dni przed pierwszym tygodniem roku
WEEK_OF_MONTH 4 Numer kolejny tygodnia w miesiący. Numeracja tygodni zaczyna się od 1. Ważne informacje znajdują się
przy opisie metod getFirstDayOfWeek() oraz getMinimalDaysInFirstWeek(). Klasy pochodne definiują wartość
tej stałej dla dni przed pierwszym tygodniem miesiąca
Stałe: Dzień
Stała Wartość Opis
DAY_OF_YEAR 6 Numer kolejny dnia w roku. Numery zaczynają się od 1
DAY_OF_MONTH 5 =DATE. Numer kolejny dnia w miesiącu
DAY_OF_WEEK 7 Dzień tygodnia (SUNDAY, MONDAY, etc)
DAY_OF_WEEK_IN_MONTH 8 Zlicza dni miesiąca co 7. Dni od 1-7, to 1, dni od 8-14, to 2, dni od 15-21, to 3. Liczba 0 określa 7
dni poprzedzających 1. Określenie DAY_OF_WEEK pozwala na dokładne określenie dnia w miesiącu
DATE 5 =DAY_OF_MONTH. Numer kolejny dnia w miesiącu
Stałe: Krótkie jednostki czasu
Stała Wartość Opis
MINUTE 12 Minuta w godzinie
SECOND 13 Sekunda w minucie
MILLISECOND 14 Tysięczna sekundy
Stałe: Strefa czasowa
Stała Wartość Opis
ZONE_OFFSET 15 (Surowe) przesunięcie strefy czasowej w stosunku do GMTabbr> w
milisekundach
Stałe: Czas letni
Stała Wartość Opis
DST_OFFSET 16 Przesunięcie związane z wprowadzeniem czasu letniego w milisekundach
Stałe: Styl daty
Stała Wartość Opis
ALL_STYLES 0 Wszystkie style
LONG 2 =LONG_FORMAT. Długie nazwy
LONG_FORMAT 2 =LONG. Długie nazwy
LONG_STANDALONE 32770 Długie nazwy, niezależne
NARROW_FORMAT 4 Format wąski
NAROW_STANDALONE 32772 Format wąski, niezależny
SHORT 1 =SHORT_FORMAT. Krótkie nazwy
SHORT_FORMAT 1 =SHORT. Krótkie nazwy
SHORT_STANDALONE 32769 Krótkie nazwy, niezależne
Stałe: Inne
Stała Wartość Opis
FIELD_COUNT 17 Liczba rozróżnialnych pól rozpoznawanych przez gettery i settery. Liczone od 0 do FIELD_COUNT – 1

Właściwości

Wszystkie pola są chronione i nie ma do nich dostępu spoza pakietu. Są ważne, gdyż ich wartości pokazywane są w
wydrukach.

Właściwości klasy java.util.Calendar
Typ Nazwa Opis
boolean areFieldSet protected. Sprawdza czy wszystkie pola fields[] kalendarza są zsynchronizowane z aktualnie ustawionym
czasem
int[] fields protected. Zestaw wartości pól tego kalendarza dla aktualnie ustawionego czasu time.
boolean[] isSet protected. Zestaw flag pozwalających sprawdzić czy dane pole fields[] jest ustawione
boolean isTimeSet protected. ‘true’ jeśli podany czas jest prawidłowy
long time protected. Czas aktualnie ustawiony dla kalendarza. Wyraża liczbę milisekund, które upłynęły od epoki, 1
stycznia 1970  00:00:00.000 GMT