Zielony Smok - logo witryny

Daty i czas: Klasa java.text.DateFormat (1)

Klasa java.text.DateFormat (1)

Klasa abstrakcyjna dziedzicząca po klasie Format służąca do tworzenia podklas zapewniających obsługę formatowania i parsowania dat oraz czasu w sposób niezależny od języka. Data jest reprezentowana jako obiekt Date albo jako liczba milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 00:00:00 GMT.

Formatowanie dat i czasu zależy głównie od lokalizacji oraz wybranego stylu prezentacji daty. Metody zapewniają formatowanie dat, formatowanie czasu oraz formatowanie łącznie daty i czasu.

Obiekty DateFormat nie są synchronizowane. Dokumentacja zaleca stosowanie oddzielnego wątku dla każdego formatu. Jeśli wiele wątków współzawodniczy o dostęp do obiektu, obiekt musi być synchronizowany zewnętrznie.

Klasy statyczne

 • DateFormat.Field – definiuje zestaw stałych używanych w obiektach AttributedCharacterIterator zwracanych przez DateFormat.formatToCharacterIterator oraz jako identyfikatory pola w obiektach FieldPosition. Klasa ma dwie rzadko używane metody int getCalendarField() oraz DateFormat.Field.ofCalendarField(int calendarField). Obie pokazane są w klasie Listing079, którego tutaj nie cytujemy. Stałe tej klasy zostały pokazane poniżej.

Pola statyczne

Stałe używane w FieldPosition. Wszystkie pola są typu int.

 • AM_PM_FIELD
 • DATE_FIELD
 • DATE_OF_WEEK_FIELD
 • DAY_OF_WEEK_IN_MONTH_FIELD
 • DAY_OF_YEAR_FIELD
 • ERA_FIELD
 • HOUR_OF_DAY0_FIELD – dodaje godzinę z rolowaniem: 23:59 + 01:00 daje 00:59
 • HOUR_OF_DAY1_FIELD – dodaje czas bez rolowania: 23:59 + 01:00 daje 24:59
 • HOUR0_FIELD – dodaje godzinę z rolowaniem przy zegarze 12-godzinnym 11:30PM + 1h daje 00:30AM
 • HOUR1_FIELD – dodaje godzinę bez rolowania przy zegarze 12-godzinnym 11:30PM + 1h daje 12:30AM
 • MEDIUM
 • MILLISECOND_FIELD
 • MINUTE_FIELD
 • MONTH_FIELD
 • SECOND_FIELD
 • TIMEZONE_FIELD
 • WEEK_OF_MONTH_FIELD
 • WEEK_OF_YEAR_FIELD
 • YEAR_FIELD

Stałe używane do określania stylu formatowania daty i czasu

 • DEFAULT – oznacza to samo co MEDIUM
 • FULL – pełny
 • LONG – długi
 • MEDIUM – średni
 • SHORT – krótki (skrócony)

Konstruktory

Konstruktor protected nie jest dostępny spoza pakietu. Obiekty tej klasy można uzyskiwać przy użyciu metod fabrycznych.

 • protected DateFormat()

Metody

DateFormat.getInstance()
Metoda DateFormat.getInstance()
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getInstance() Zwraca obiekt formatujący datę i czas w stylu SHORT
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing062 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getInstance();
    String df1s = df1.format(date);
    System.out.println("df1s: " + df1s);
  }
}
df1s: 07.10.2018, 13:00
DateFormat.getDateInstance()
Metoda DateFormat.getDateInstance()
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getDateInstance() Zwraca obiekt formatujący datę w stylu domyślnym dla domyślnej lokalizacji
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing063 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getDateInstance();
    String df1s = df1.format(date);
    System.out.println("df1s: " + df1s);
  }
}
df1s: 7 paź 2018
DateFormat.getDateInstance(int style)
Metoda DateFormat.getDateInstance(int style)
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getDateInstance(int style) Zwraca obiekt formatujący datę w podanym stylu dla domyślnej lokalizacji
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing064 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL);
    String s1 = df1.format(date);
    System.out.println("s1: " + s1);
    DateFormat df2 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG);
    String s2 = df2.format(date);
    System.out.println("s2: " + s2);
    DateFormat df3 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM);
    String s3 = df3.format(date);
    System.out.println("s3: " + s3);
    DateFormat df4 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT);
    String s4 = df4.format(date);
    System.out.println("s4: " + s4);
  }
}
s1: niedziela, 7 października 2018
s2: 7 października 2018
s3: 7 paź 2018
s4: 07.10.2018
DateFormat.getDateInstance(int style, Locale aLocale)
Metoda DateFormat.getDateInstance(int style, Locale aLocale)
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getDateInstance(int style, Locale aLocale) Zawraca obiekt formatujący datę w podanym stylu dla podanej lokalizacji
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing065 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL,
        new Locale("PL"));
    String s1 = df1.format(date);
    System.out.println("s1: " + s1);
    DateFormat df2 = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL,
        new Locale("ES"));
    String s2 = df2.format(date);
    System.out.println("s2: " + s2);
  }
}
s1: niedziela, 7 października 2018
s2: domingo, 7 de octubre de 2018
DateFormat.getTimeInstance()
Metoda DateFormat.getTimeInstance()
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getTimeInstance() Zwraca obiekt formatujący czas w stylu domyślnym dla domyślnej lokalizacji
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing066 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getTimeInstance();
    String df1s = df1.format(date);
    System.out.println("df1s: " + df1s);
  }
}
df1s: 14:02:01
DateFormat.getTimeInstance(int style)
Metoda DateFormat.getTimeInstance(int style)
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getTimeInstance(int style) Zwraca obiekt formatujący czas w podanym stylu dla domyślnej lokalizacji
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing067 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.FULL);
    String s1 = df1.format(date);
    System.out.println("s1: " + s1);
    DateFormat df2 = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.LONG);
    String s2 = df2.format(date);
    System.out.println("s2: " + s2);
    DateFormat df3 = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.MEDIUM);
    String s3 = df3.format(date);
    System.out.println("s3: " + s3);
    DateFormat df4 = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.SHORT);
    String s4 = df4.format(date);
    System.out.println("s4: " + s4);
  }
}
s1: 14:11:47 czas środkowoeuropejski letni
s2: 14:11:47 CEST
s3: 14:11:47
s4: 14:11
DateFormat.getTimeInstance(int style, Locale aLocale)
Metoda DateFormat.getTimeInstance(int style, Locale aLocale)
Zwraca Metoda Opis
DateFormat DateFormat.getTimeInstance(int style, Locale aLocale) Zawraca obiekt formatujący czas w podanym stylu dla podanej lokalizacji
package dt10.java_text_dateformat;
import java.text.*;
import java.util.*;
class Listing068 {
  public static void main(String[] args) {
    Date date = new Date();
    DateFormat df1 = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.FULL,
        new Locale("PL"));
    String s1 = df1.format(date);
    System.out.println("s1: " + s1);
    DateFormat df2 = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.FULL,
        new Locale("ES"));
    String s2 = df2.format(date);
    System.out.println("s2: " + s2);
  }
}
df1s: 7 paź 2018, 14:16:49