Zielony Smok - logo witryny

Czy Onan onanizował się?

Rdz 38,4-10

Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana: «Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo». Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć.

Onan
Ryc. “Suszenie dzieci” (rys. Maciej Krzywicki)

Według Wielkiego Słownika Wyrazów Obcych PWN słowo onanizować się pochodzi od imienia biblijnego Onana.

Onan ‘zbliżał się’ do swojej bratowej, co wyraźnie informuje o stosunkach seksualnych między nimi, czyli nie było to jedynie jednoosobowe zaspokajanie swoich potrzeb przez niego.

Onan nie miał prawa odmówić współżycia z bratową. Zgodnie z prawem lewiratu dzieci spłodzone z żoną brata były dziećmi brata.

Onan prawdopodobnie stosował tzw. stosunek przerywany wylewając nasienie, co dawało mu przyjemność, ale nie sprzyjało zapłodnieniu. Biblia Wujka w miejscu słów ‘unikał zapłodnienia’ używa słów ‘wypuszczał nasienie na ziemię’.

Problem jest w tym, że prawo lewiratu w czasach Onana jeszcze nie obowiązywało. Powstało dopiero w czasach Mojżesza (Pwt 25,5-10). Nie wiadomo więc dlaczego Bóg zabił Onana. Tak, czy tak, Bóg nie zabronił masturbacji, ale ‘wylanie nasienia’ wymagało wykąpania całego ciała w wodzie i powodowało nieczystość rytualną aż do wieczora.

W późniejszym prawie ST po wylaniu nasienia kobieta i mężczyzna musieli wziąć kąpiel i byli nieczyści aż do wieczora (Kpł 15,18).

Onan był pionierem współczesnych technik seksualnych. Brawa dla Onana za odwagę.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 30

Autor: Jacek Piechota