Zielony Smok - logo witryny

Czy można żywcem pójść do nieba?

W Biblii spotkało to dwóch proroków oraz Jezusa.

Henoch

Henoch zabrany do nieba (Rys. Maciej Krzywicki)

Patriarcha biblijny, wymieniony jako siódmy patriarcha po Adamie. Żył w przyjaźni z Bogiem. Został żywcem zabrany do nieba (Rdz 5,23-24).

Eliasz

Henoch zabrany do nieba (Rys. Maciej Krzywicki)

Eliasz był izraelskim prorokiem żyjącym w czasach panowania Achaba i Ochozjasza (I poł. IX w p.n.e.).

W NT lud utożsamia Jezusa z Eliaszem (Mk 6,15;8,28). Jezus wskazuje na Jana Chrzciciela, jako zapowiedzianego Eliasza, który miał wrócić przed końcem czasu (Mk 9,12).

Został żywcem zabrany do nieba (2Krl 2,11).

Jezus

Jezus był w odmiennej sytuacji od Henocha i Eliasza. Był Bogiem i Człowiekiem. Zmarł i zmartwychwstał (Mk 16,19; Łk 24,51).

Komentarz

Zgodnie z tym co wiemy z Biblii nikt nie mógł oglądać Boga. Co zatem robili w niebie Henoch i Eliasz?. Mnie osobiście bardziej wygląda to na opis uprowadzenia przez UFO.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 204

Autor: Jacek Piechota