Zielony Smok - logo witryny

Bóg zamyka Raj

Rdz 3,24

24. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.

Bóg zamyka Raj
Ryc. Bóg zamyka Raj i stawia ochroniarzy (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Bóg, po wyrzuceniu ludzi, stawia ochroniarzy przed wejściem do Raju.

Ciekawe co jeszcze, oprócz drzewa życia, krył Raj? Pewnie nigdy się tego nie dowiemy bowiem Raj został zniszczony w potopie.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 76

Autor: Jacek Piechota