Zielony Smok - logo witryny

Biblioteka Apache Derby w IntelliJ IDEA

Zakładam, że masz zainstalowane:

  • Windows 10
  • JDK 19
  • Najnowsze IDE IntelliJ IDEA v. Community

1. Ściągnięcie plików

Najnowsza wersja biblioteki Apache Derby to 10.16.1.1

Pliki ściągamy ze strony https://db.apache.org/derby/releases/release-10_16_1_1.cgi

Masz do wyboru cztery dystrybucje:

  • bin – zawiera javadoc, dokumentację HTML i PDF, przykłady, testy i oczywiście niezbędne biblioteki oraz skrypty
  • lib – zawiera wyłącznie biblioteki w archiwach JAR
  • lib-debug – zawiera wyłącznie biblioteki w archiwach JAR. Linie kodu źródłowego są numerowane.
  • src – pliki źródłowe Derby, które służyły do zbudowania binariów

Ściągamy pliki pokazane na Rys. 1.

Pliki do ściągnięcia
Rys. 1. Pliki do ściągnięcia

Po ściągnięciu mamy 2 pliki (Rys. 2).

Pliki po ściągnięciu
Rys. 2. Pliki po ściągnięciu

2. Rozpakowanie

Drugi plik rozpakowujemy na przykład przy użyciu 7-Zip. Otrzymujemy folder ‘db-derby-10.16.1.1-bin’. Zmieniamy nazwę folderu na ‘Derby’. Plik ‘db-derby-10.16.1.1-bin.zip’ – usuwamy.

Plik ‘db-derby-10.16.1.1-src.zip’ przenosimy do folderu ‘Derby’. W tej chwili mamy folder ‘Derby’, w którym po otwarciu zobaczymy (Rys.3).

Pliki w folderze 'Derby'
Rys. 3. Pliki w folderze ‘Derby’

Folder ‘Derby’ przenosimy na dysk ‘C:’ tak aby jego adres był ‘C:/Derby’.

3. Utworzenie biblioteki

Uruchamiamy IDE.

Jeśli nie mamy jeszcze projektu – tworzymy projekt. U mnie jest to ‘aderby’.

Ustawienia w Settings

Klikamy File/Settings potem Editor/File Encodings. Kodowanie ustawiamy jak na Rys. 4.Klikamy przycisk Apply.

Ustawienia kodowania plików
Rys. 4. Ustawienia kodowania plików

Ustawienia w Project Structure

Klimamy ‘File/Project Structure’. W lewej kolumnie okna ‘Project Structure’ przechodzimy do opcji ‘Global Libraries’.

W srodkowej kolumnie klikamy przycisk ‘+’, z wyskakującego menu wybieramy opcję ‘Java’, a w oknie ‘Select Library Files’ wyszukujemy folder ‘C:/Derby/lib’ (Rys. 5) i klikamy przycisk ‘OK’.

Wybranie folderu bibliotek
Rys. 5. Wybranie folderu bibliotek

W oknie ‘Choose Modules’ wybieramy przycisk ‘OK’ albo ‘Cancel’, w zależności czy chcemy od razu dodać bibliotekę do modułu czy nie. Ja kliknąłem przycisk ‘Cancel’.

W trzeciej kolumnie okna ‘Project Structure’ w polu ‘Name’ zieniamy nazwę biblioteki na ‘derby’ i klikamy przycisk ‘Apply’. (Rys. 6).

Ustalenie nazwy biblioteki
Rys. 6. Ustalenie nazwy biblioteki

W prawej kolumnie okna ‘Project Structure’ klikamy pierwszy przycisk ‘+’. Wskazujemy plik ‘db-derby=10.15.2.0-src.zip’. Klikamy przycisk ‘OK’. W oknie ‘Detected Roots’ kasujemy część zaznaczeń (Rys. 7).

 Wybór źródeł dla modułów
Rys. 7. Wybór źródeł dla modułów

Klikamy przycisk ‘OK’.

W prawej kolumnie okna ‘Project Structure’ klikamy ponownie pierwszy przycisk ‘+’.

Wskazujemy położenie folderu ‘:/Derby/javadocs’ i klikamy przycisk ‘OK’. (Rys. 8).

Wybór folderu javadocs
Rys. 8. Wybór folderu ‘javadocs’

Klikamy przycisk ‘OK’. W oknie ‘Choose Categories or Selected Files’ wybieramy opcje ‘JavaDocs’ (Rys. 9).

Klikamy przycisk ‘OK’.

Wybór dokumentacji 'javadocs'
Rys. 9. Wybór dokumentacji ‘javadocs’

W oknie ‘Project Structure’ mamy już ustawione wszystko co chcieliśmy (Rys. 10). Klikamy przycisk ‘Apply’, a potem ‘OK’.

Końcowy widok
Rys. 10. Końcowy widok

Biblioteka ‘derby’ w IntelliJ IDEA została utworzona. Ponieważ jest biblioteką globalną – może być dodana do dowolnego projektu.