Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: Baza danych na CD lub DVD

Nagranie bazy na nośnik

Nagrywamy bazę danych na płytkę CD lub DVD. Możesz użyć Eksploratora Windows albo programu nagrywającego jak. np. Nero

Użytkowanie bazy danych

Teraz można połączyć się z bazą danych (R094_cd_dvd). W naszym przykładzie baza danych jest w napędzie H:

Klasa R094_cd_dvd.java
package aderby.specyf;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R094_cd_dvd {
  private static final String baza = "H:/baza_urzedow";
  private static final String selectData1 = "SELECT * FROM urzad";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.setReadOnlyProps();
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection conn = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza);
    Statement stat1 = null;
    ResultSet rs1 = null;
    try {
      stat1 = conn.createStatement();
      rs1 = stat1.executeQuery(selectData1);
      while (rs1.next()) {
        System.out.println(rs1.getString(1) + " | " + rs1.getString(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat1);
    DerbyUtil.close(conn);
    DerbyUtil.close(rs1);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy zobaczysz wynik (tutaj tylko mały fragment):

1 | Nazwa urzędu
2 | Urząd Skarbowy
3 | Urząd Skarbowy
4 | Urząd Skarbowy
5 | Urząd Skarbowy
6 | Urząd Skarbowy
7 | Urząd Skarbowy
8 | Urząd Skarbowy
  ....

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.