Zielony Smok - logo witryny

Antychryst

Antychryst pojawia się w Biblii jedynie w listach Jana(1 J 2,18.22;4,3; 2J 1,7):

1 J 2,18.22; 4,3

18 Dzieci, jest już ostatnia godzina,
i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;
stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
3 Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch Antychrysta,
który – jak słyszeliście – nadchodzi
i już teraz przebywa na świecie.

2 J 1,7

7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim.
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

Neron jako Antychryst
Ryc. Neron jako Antychryst (rys. Maciej Krzywcki)

Antychryst

‘Anti’ w grece oznacza ‘przeciw czemuś’ lub ‘zamiast czegoś’ można więc spodziewać się, że ‘antychryst’ jest nie tylko przeciwnikiem Chrystusa, ale i uzurpatorem, który może próbować zastąpić Chrystusa.

Jednak to drugie znaczenie nie ma uzasadnienia w świetle cytatów, z których (w żaden sposób) nie wynika.

Z cytatów wynika, że antychryst to człowiek, który nie uznaje Jezusa i zaprzecza, że jest On Mesjaszem.

Zapis w 1 J 4,3 jest niepokojący. Jan twierdzi, że również niektóre duchy nie uznają Jezusa i że takie duchy podlegają Antychrystowi (należą do Antychrysta), który jest ich władcą. Antychryst też jest duchem i jest już na Ziemi.

Prawdopodobnie z powodu tego właśnie zapisu uważano, że:

  • Antychryst jest tożsamy z Szatanem
  • Antychryst może chcieć zastąpić Jezusa
  • ludzie – antychryści też należą do ducha – Antychrysta

Wszystkie powyższe twierdzenia nie mają jednak uzasadnienia w tekście Pisma Świętego.

Przeciwnik Kościoła

Oczywiście antychryst, będąc wrogiem Jezusa, był jednocześnie przeciwnikiem Kościoła.

Nieprzyjaciela wyobrażano sobie jako bestię, którą pokona Chrystus. Ta bestia była nazywana niegodziwcem, człowiekiem grzechu, synem zatracenia, Belialem, Beliarem, ‘małym rogiem’, Gogiem i Magogiem. Wszystkie te postaci uważano za synonim Antychrysta, chociaż nie ma to uzasadnienia w tekście. Prawdziwym Antychrystem, może być ktoś lub coś co ujawnia się w czasach Chrystusa i co zaprzecza temu, że jest on Mesjaszem. Przyjście człowieka grzechu, syna zatracenia, ma/miało nastąpić przed powtórnym przyjściem Jezusa, co nie oznacza przyjścia antychrysta.

Jak widać nie tylko antychryst był przeciwnikiem Boga, ale przeciwnicy Boga zostali uznani za Antychrystów.

Jan uważał, że synem zatracenia jest Judasz (J 17,12). Nie był jednak Antychrystem bo nie zaprzeczał temu, że Jezus jest Mesjaszem.

Antychryst zostanie pokonany w czasie Apokalipsy.

Neron i 666

Jeśli transliterujemy z greki słowa “Neron Caesar” i zapiszemy go hebrajskim literami (wymowa: ‘neron kesar’) to przyjmując hebrajskie wartości liter otrzymamy:

Transliteracja
z greki
Litera Litera hebrajska Wartość
liczbowa
N N ן 50
E E    
R R ר 200
O O ו 6
N N ן 50
       
C K פ 100
A E    
E    
S S ס 60
A A    
R R ר 200
Suma     666

Dalsze losy antychrysta

W historii widać dwa krystalizujące się znaczenia tego słowa:

  • mały antychryst – którym jest lub może być każdy z nas
  • duży Antychryst – który już jest lub nadejdzie i poprowadzi małych antychrystów do boju

Jednak w pojęciu antychrysta jest pewna sprzeczność. Skoro antychryst to ktoś kto nie wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, w momencie kiedy zobaczy, że Jezus jednak przyszedł i jest Mesjaszem – automatycznie przestanie być antychrystem, bo już nie może zaprzeczyć oczywistości, że Jezus jest Mesjaszem – tylko idiota by zaprzeczył.

I tak w jednej chwili Antychryst zostanie bez wojska i pewnie sam zacznie się modlić i prosić o przebaczenie. Jezus mu wybacza, zwłaszcza, że nawrócenie Antychrysta byłoby znacznie większym sukcesem Jezusa niż wrzucenie go do piekła.

Komentarz

Antychryst był niezbędny. Gdyby wszyscy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, misja Kościoła zostałaby zakończona, bo Kościół byłby już do niczego niepotrzebny. Kościół istnieje i trwa dzięki poganom, niewierzącym i antychrystom.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 132

Autor: Jacek Piechota