Zielony Smok - logo witryny

Ziemia się podzieliła

Pangea
Pangea (Animowany obrazek, dostępny
w domenie publicznej Wikipedii)

Jeżeli biblijna historia o stworzeniu jest prawdziwa, w przeciwieństwie do teorii ewolucjonistycznej, to powstaje pewien problem:

W jaki sposób zwierzęta z arki rozprzestrzeniły się po wielu kontynentach?

Wyjaśnieniem tego problemu mogą być poniższe cytaty:

BT: Rdz 10, 25

25. Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, […]

Wujek: Rdz 10, 25

25. Heberowi lepak urodzili się dwa synowie: imię jednego Faleg, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia; […]

Hebr: Rdz 10, 25

25. Eberowi narodziło się dwóch synów: imię jednego Peleg, bo w jego dni została podzielona ziemia, […]

Mogło być tak. Po stworzeniu istniał tylko jeden kontynent (dziś nazywany Pangea). Po potopie również istniał tylko jeden kontynent. Zwierzęta rozbiegły się w różne strony. Ale wody potopu spowodowały pęknięcie płyty i kontynenty zaczęły się rozpływać. Stało się to bardzo szybko – za życia jednego człowieka. I dlatego mamy dziś taką zoogeografię jaką mamy.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 48

Autor: Jacek Piechota