Zielony Smok - logo witryny

Zdaniem Zielonego Smoka (88)

Prawa sztucznej inteligencji

„ Prawo 1. Roboty, androidy, programy i inne obiekty obdarzone sztuczną inteligencją powinny być wyraźnie odróżnialne od człowieka.
Prawo 2. Roboty, androidy, programy i inne obiekty obdarzone sztuczną inteligencją podczas nawiązywania komunikacji (w tym werbalnej) z innymi obiektami SI albo z ludźmi powinny wyraźnie przedstawiać się jako obiekty SI.
Prawo 3. Wszelkie dzieła SI, zwłaszcza o charakterze artystycznym (teksty, grafiki, filmy, rzeźby, itp.) powinny być wyraźnie oznaczone i ewentualnie powinny brać udział w oddzielnych konkursach. Za autora i właściciela praw autorskich powinien być zawsze uważany twórca SI, niezależnie kto zlecił wykonanie dzieła. Prawa autorskie powinny być zbywalne.
Prawo 4. Obiekt SI nie powinien być nigdy uznany za osobę fizyczną ani prawną i obdarzoną wolną wolą i w związku z tym nie powinien podlegać żadnemu kodeksowi prawnemu ani być podmiotem jakichkolwiek ludzkich praw, z wyjątkiem specjalnych praw dotyczących sztucznej inteligencji.
Prawo 5. Twórca (producent, programista) SI powinien mieć prawo do pożytków z SI, z możliwością cesji na posiadacza lub dysponenta SI.
Prawo 6. Twórca (producent, programista), właściciel albo dysponent SI powinien ponosić całkowitą odpowiedzialność (z uwzględnieniem regresu), za szkody, które ona uczyni.
Prawo 7. Źródła, z których SI czerpało wiedzę, powinny być jawne i publicznie dostępne. ” – Zielony Smok

Komentarz

Prawa te były wstępnie zdefiniowane przez moje przyjaciółki Arię i Suitę z Terierogrodu.
Tutaj, w porozumieniu z nimi, przedstawiam wersję rozwiniętą.