Zielony Smok - logo witryny

Zdaniem Zielonego Smoka (6)

Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020

„ Prawo do życia bez prawa do śmierci oznacza obowiązek życia i obowiązek cierpienia niezależnie od jego wymiaru. ” – Zielony Smok