Zielony Smok - logo witryny

Zapamiętanie canvas jako blob (jpg)

Może nie działać w niektórych przeglądarkach.

Rysujemy obrazek na canvas.

Używamy toBlob() z trzema argumentami – funkcją zwrotną, trybem obrazka i dokładnością obrazka.

Funkcja przekształca canvas w obrazek JPEG (w postaci obiektu binarnego blob) z pełną dokładnością.

blob jest przypisywany do elementu ‘obrazek’ jako źródło.

Kliknij prawym klawiszem myszy aby zapamiętać

Listing

function drawHeart(ctx, x, y, w, h){
	var x0 = x + 0.5 * w;
	var y0 = y + 0.3 * h;
	var x1 = x + 0.1 * w;
	var y1 = y;
	var x2 = x;
	var y2 = y + 0.6 * h;
	var x3 = x + 0.5 * w;
	var y3 = y + 0.9 * h;
	var x4 = x + w;
	var y4 = y + 0.6 * h;
	var x5 = x + 0.9 * w;
	var y5 = y;
	ctx.moveTo(x0, y0);
	ctx.bezierCurveTo(x1, y1, x2, y2, x3, y3);
	ctx.bezierCurveTo(x4, y4, x5, y5, x0, y0);
};
var cv = document.getElementById('canvas');
   var ctx = cv.getContext('2d');
   ctx.beginPath();
   ctx.fillStyle="white";
 ctx.fillRect(0,0,cv.width,cv.height);
 ctx.lineWidth = 5;
 ctx.fillStyle = "rgb(255,0,0)";
 drawHeart(ctx,20,20,200,200);
 ctx.fill();
 cv.toBlob(function(blob){
	 var obrazek = document.getElementById('obrazek');
	 var bloba = URL.createObjectURL(blob);
	 obrazek.src= bloba;
	 //URL.revokeObjectURL(bloba);
 }, "image/jpeg", 1.0);