Zielony Smok - logo witryny

Builder = budowniczy.

Wzorzec Builder – rodzaj 1

Jest to klasyczna wersja wzorca Builder.

Zadanie Programistyczne

Smoki mogą być bezskrzydłe lub uskrzydlone. I chociaż proces budowy
jest zawsze taki sam (jaskinia to jaskinia) to produkt końcowy różni się
znacznie. Należy opracować schemat budowy jaskiń dla dewelopera.

Rozwiązanie

Kod umieściłam w pakiecie builder1.

 1. Tworzymy klasę abstrakcyjną JaskiniaBuilder zawierającą metody
  abstrakcyjne dotyczące czynności wykonywanych w procesie budowy jaskini
 2. Tworzymy dwie konkretne klasy rozszerzające tę klasę JaskiniaBuilder
  • JaskiniaDlaBezskrzydłychBuilder
  • JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder/li>
 3. Tworzymy klasę Kierownika, który kieruje budowniczym i poleca mu wykonanie
  czynności w zależności od tego, który to z budowniczych jest potrzebny.
 4. Tworzymy klasę BuilderFactory, której jedynym zadaniem jest dopasowanie typu
  budowniczego do smoka, dla którego się buduje.
 5. Tworzymy klasę Developer pozwalającą przeprowadzić proces budowy.

Klasy JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder i JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder opisują szczegóły czynności wykonywanych w procesie budowy jaskini.

Klasa BuilderFactory może być wykonana również w inny sposób przedstawiony w pakiecie builder1v2.

Klasa BuilderFactory może być wykonana również w inny sposób przedstawiony w pakiecie builder1v2.

Obie wyżej wymienione klasy z pakietu builder1v2 powinny być stosowane razem.

Klasa JaskiniaBuilder może być interfejsem, a nie klasa abstrakcyjną. Zmienia to również klasy JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder oraz JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder. Różnice są bardzo małe i polegają na zmianie klasy abstrakcyjnej na interfejs, a extends na implements.

Wszystkie trzy klasy umieszczono w pakiecie builder1v3.

Kody

Pakiet builder1

Klasa BuilderFactory
package builder.builder1;
public class BuilderFactory {
  public JaskiniaBuilder getRodzajSmoka(String str) {
    JaskiniaBuilder builder = null;
    if (str.equals(Developer.BEZSKRZYDLY)) {
      builder = new JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder();
    } else if (str.equals(Developer.USKRZYDLONY)) {
      builder = new JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder();
    }
    return builder;
  }
}
Klasa Developer
package builder.builder1;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class Developer extends JFrame implements ActionListener {
  private static final long serialVersionUID = 8791839725719391288L;
  public static final String BEZSKRZYDLY = "Bezskrzydły";
  public static final String USKRZYDLONY = "Uskrzydlony";
  public static final String EXIT = "Wyjście";
  public Developer() {
    setLayout(null);
    setTitle("Budowa Jaskiń");
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    setBounds(0, 0, 450, 400);
    JButton bezskrzydly = new JButton(BEZSKRZYDLY);
    bezskrzydly.setBounds(10, 30, 150, 50);
    bezskrzydly.addActionListener(this);
    add(bezskrzydly);
    JButton uskrzydlony = new JButton(USKRZYDLONY);
    uskrzydlony.setBounds(10, 80, 150, 50);
    uskrzydlony.addActionListener(this);
    add(uskrzydlony);
    JButton exit = new JButton(EXIT);
    exit.setBounds(10, 130, 150, 50);
    exit.addActionListener(this);
    add(exit);
    setVisible(true);
  }
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(Developer::new);
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getActionCommand().equals(EXIT)) {
      System.exit(1);
    }
    if (e.getActionCommand().equals(BEZSKRZYDLY)) {
      // Utworzenie fabryki
      BuilderFactory factory = new BuilderFactory();
      // dopasowanie budowniczego do rodzaju smoka
      JaskiniaBuilder builder = factory.getRodzajSmoka(BEZSKRZYDLY);
      // stworzenie kierownika dla budowniczego
      Kierownk director = new Kierownk(builder);
      // kierownik wydaje polecenie zbudowania, a budowniczy
      // buduje
      director.zbuduj();
    }
    if (e.getActionCommand().equals(USKRZYDLONY)) {
      BuilderFactory factory = new BuilderFactory();
      JaskiniaBuilder builder = factory.getRodzajSmoka(USKRZYDLONY);
      Kierownk director = new Kierownk(builder);
      director.zbuduj();
    }
  }
}
Klasa JaskiniaBuilder
package builder.builder1;
public abstract class JaskiniaBuilder {
  public abstract void utworzLokalizacje();
  public abstract void wybierzOkna();
  public abstract void wybierzMaterial();
  public abstract void wykonaj();
  public String opis() {
    return "Schemat procesu budowy jaskini";
  }
}
Klasa JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder
package builder.builder1;
public class JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder extends JaskiniaBuilder {
  @Override
  public void utworzLokalizacje() {
    System.out.println("Jaskinia na nizinie");
  }
  @Override
  public void wybierzOkna() {
    System.out.println("Okna i drzwi");
  }
  @Override
  public void wybierzMaterial() {
    System.out.println("Cegła i wapno");
  }
  @Override
  public void wykonaj() {
    System.out.println("Wykonano jaskinię dla bezskrzydłego");
  }
  @Override
  public String opis() {
    return "Proces budowy jaskini dla bezskrzydłych";
  }
}
Klasa JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder
package builder.builder1;
public class JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder extends JaskiniaBuilder {
  @Override
  public void utworzLokalizacje() {
    System.out.println("Jaskinia w górach");
  }
  @Override
  public void wybierzOkna() {
    System.out.println("Tylko Okna");
  }
  @Override
  public void wybierzMaterial() {
    System.out.println("Skała");
  }
  @Override
  public void wykonaj() {
    System.out.println("Wykonano jaskinię dla uskrzydlonego");
  }
  @Override
  public String opis() {
    return "Proces budowy jaskini dla uskrzydlonych";
  }
}
Klasa Kierownik
package builder.builder1;
public class Kierownk {
  private final JaskiniaBuilder budowniczy;
  public Kierownk(JaskiniaBuilder budowniczy) {
    this.budowniczy = budowniczy;
  }
  public void zbuduj() {
    budowniczy.wybierzMaterial();
    budowniczy.wybierzOkna();
    budowniczy.wykonaj();
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu klasy Developer otrzymujemy okienko z trzema przyciskami (Rys. 149).

Wzorzec projektowy Builder
Rys. 149. Trzy przyciski

Po kliknięciu przycisku Uskrzydlony otrzymujemy:

Skała
Tylko Okna
Wykonano jaskinię dla uskrzydlonego

Po kliknięciu przycisku Bezskrzydły otrzymujemy:

Cegła i wapno
Okna i drzwi
Wykonano jaskinię dla bezskrzydłego

Pakiet builder1v2

Klasa BuilderFactory
package builder.builder1v2;
import builder.builder1.JaskiniaBuilder;
import builder.builder1.JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder;
import builder.builder1.JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder;
public class BuilderFactory {
  private BuilderFactory() {
  }
  public static JaskiniaBuilder getRodzajSmoka(String str) {
    JaskiniaBuilder builder = null;
    if (str.equals(Developer.BEZSKRZYDLY)) {
      builder = new JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder();
    } else if (str.equals(Developer.USKRZYDLONY)) {
      builder = new JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder();
    }
    return builder;
  }
}
Klasa Developer
package builder.builder1v2;
import builder.builder1.JaskiniaBuilder;
import builder.builder1.Kierownk;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class Developer extends JFrame implements ActionListener {
  private static final long serialVersionUID = 8791839725719391288L;
  public static final String BEZSKRZYDLY = "Bezskrzydły";
  public static final String USKRZYDLONY = "Uskrzydlony";
  public static final String EXIT = "Wyjście";
  public Developer() {
    setLayout(null);
    setTitle("Budowa Jaskiń");
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    setBounds(0, 0, 450, 400);
    JButton bezskrzydly = new JButton(BEZSKRZYDLY);
    bezskrzydly.setBounds(10, 30, 150, 50);
    bezskrzydly.addActionListener(this);
    add(bezskrzydly);
    JButton uskrzydlony = new JButton(USKRZYDLONY);
    uskrzydlony.setBounds(10, 80, 150, 50);
    uskrzydlony.addActionListener(this);
    add(uskrzydlony);
    JButton exit = new JButton(EXIT);
    exit.setBounds(10, 130, 150, 50);
    exit.addActionListener(this);
    add(exit);
    setVisible(true);
  }
  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(Developer::new);
  }
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getActionCommand().equals(EXIT)) {
      System.exit(1);
    }
    if (e.getActionCommand().equals(BEZSKRZYDLY)) {
      JaskiniaBuilder builder = BuilderFactory.getRodzajSmoka(BEZSKRZYDLY);
      Kierownk director = new Kierownk(builder);
      director.zbuduj();
    }
    if (e.getActionCommand().equals(USKRZYDLONY)) {
      JaskiniaBuilder builder = BuilderFactory.getRodzajSmoka(USKRZYDLONY);
      Kierownk director = new Kierownk(builder);
      director.zbuduj();
    }
  }
}

Pakiet builder1v3

Klasa JaskiniaBuilder
package builder.builder1v3;
public interface JaskiniaBuilder {
  void utworzLokalizacje();
  void wybierzOkna();
  void wybierzMaterial();
  void wykonaj();
}
Klasa JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder
package builder.builder1v3;
public class JaskiniaDlaBezskrzydlychBuilder implements JaskiniaBuilder {
  @Override
  public void utworzLokalizacje() {
    System.out.println("Jaskinia na nizinie");
  }
  @Override
  public void wybierzOkna() {
    System.out.println("Okna i drzwi");
  }
  @Override
  public void wybierzMaterial() {
    System.out.println("Cegła i wapno");
  }
  @Override
  public void wykonaj() {
    System.out.println("Wykonano jaskinię dla bezskrzydłego");
  }
  public String opis() {
    return "Proces budowy jaskini dla bezskrzydłych";
  }
}
Klasa JaskiniaDlaUsrzydlonychBuilder
package builder.builder1v3;
public class JaskiniaDlaUskrzydlonychBuilder implements JaskiniaBuilder {
  @Override
  public void utworzLokalizacje() {
    System.out.println("Jaskinia w górach");
  }
  @Override
  public void wybierzOkna() {
    System.out.println("Tylko Okna");
  }
  @Override
  public void wybierzMaterial() {
    System.out.println("Skała");
  }
  @Override
  public void wykonaj() {
    System.out.println("Wykonano jaskinię dla uskrzydlonego");
  }
  public String opis() {
    return "Proces budowy jaskini dla uskrzydlonych";
  }
}

Wzorzec Builder – rodzaj 2

Jest to nowoczesny typ wzorca Builder.

Kod umieściłam w pakiecie builder2.

Zadanie programistyczne

Smoki tworzą książkę kucharską. Potrzebują obiektu opisującego
potrawy, czyli nazwę, wagę i zawartość poszczególnych składników. Składników
może być dużo, zawsze są określone, ale nie wszystkie z nich musza występować
(np. potrawy nie maja jakiejś witaminy, minerału, czy tłuszczu (składników
zerowych nie uwzględnia się)), a ilość składnika w każdej potrawie
może być inna.

Rozwiązanie

Nie wymaga komentarza. Należy zwrócić uwagę na fakt, ze klasa statyczna i jej
konstruktor są albo publiczne albo z dostępem pakietowym, a konstruktor
klasy zwykłej jest prywatny, czyli klasa Potrawa nie może utworzyć obiektu.

Obiekt Potrawa jest tworzony przez wywołanie konstruktora klasy
statycznej.

Kody

Pakiet builder2

Klasa Potrawa
package builder.builder2;
public class Potrawa {
  private final String nazwa;
  private final int waga;
  private final int kalorie;
  private final int tluszcz;
  private final int weglowodany;
  private final int bialko;
  private Potrawa(Builder builder) {
    nazwa = builder.nazwa;
    waga = builder.waga;
    kalorie = builder.kalorie;
    tluszcz = builder.tluszcz;
    weglowodany = builder.weglowodany;
    bialko = builder.bialko;
  }
  public String getNazwa() {
    return nazwa;
  }
  public int getWaga() {
    return waga;
  }
  public int getKalorie() {
    return kalorie;
  }
  public int getTluszcz() {
    return tluszcz;
  }
  public int getWeglowodany() {
    return weglowodany;
  }
  public int getBialko() {
    return bialko;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return nazwa + " " + waga + "g " + kalorie + "kcal " + "tłuszcze:" + tluszcz + " " + "cukry:" + weglowodany
        + " białko:" + bialko;
  }
  static class Builder {
    // parametry wymagane
    private final String nazwa;
    private final int waga;
    // parametry opcjonalne
    private int kalorie = 0;
    private int tluszcz = 0;
    private int weglowodany = 0;
    private int bialko = 0;
    Builder(String nazwa, int waga) {
      this.nazwa = nazwa;
      this.waga = waga;
    }
    public Builder setKalorie(int kalorie) {
      this.kalorie = kalorie;
      return this;
    }
    public Builder setTluszcz(int tluszcz) {
      this.tluszcz = tluszcz;
      return this;
    }
    public Builder setWeglowodany(int weglowodany) {
      this.weglowodany = weglowodany;
      return this;
    }
    public Builder setBialko(int bialko) {
      this.bialko = bialko;
      return this;
    }
    public Potrawa build() {
      return new Potrawa(this);
    }
  }
}
Klasa Main
package builder.builder2;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Potrawa cocaCola = new Potrawa.Builder("CocaCola", 250).setKalorie(300).setBialko(35).setWeglowodany(27)
        .build();
    System.out.println(cocaCola);
    System.out.println(cocaCola.getBialko());
  }
}

Wynik

CocaCola 250g 300kcal tłuszcze:0 cukry:27 białko:35
35