Zielony Smok - logo witryny

Wzór Pascala

Do obliczenia prawdopodobieństwa osiągnięcia k sukcesów w n doświadczeniach
używamy wzoru Pascala.

wzór Pascala

gdzie

n to liczba przeprowadzonych doświadczeń

k to liczba zakładanych sukcesów

p to prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczym doświadczeniu

q to prawdopodobieństwo porażki w pojedynczym doświadczeniu

Przykład 1

Wiadomo, że rozkład kolorów oczu jest następujący:

  • niebieskie – 7%
  • zielone – 1%
  • brązowe – 90%
  • szare – 2 %

Wychodzimy na ulicę i sprawdzamy kolor oczu napotkanych przechodniów. Kończymy doświadczenie, gdy spotkamy trzecią osobę o niebieskich oczach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że skończymy na 10 osobie?

n = 10

k = 3

p = 0.07

q=0.93

wzór Pascala

wzór Pascala

wzór Pascala