Zielony Smok - logo witryny

Woda oczyszczenia

Inaczej ‘woda święta’.

Przygotowanie

Spalanie czerwonej krowy
Ryc. Spalanie czerwonej krowy; (rys. Maciej Krzywcki)

Brano czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Krowa była zabijana poza obozem w obecności kapłana. Kapłan nabierał nieco krwi na palec i kropił siedem razy krwią od strony wejścia do Namiotu Spotkania. Krowę spalano w całości wraz z zawartością jelit. Była to ofiara za grzech. Do ognia dokładano drewno cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe.

Następnie mąż czysty zbierał popiół z krowy i składał go w miejscu czystym poza obozem. Popiół służył do przygotowywania wody oczyszczenia, która była używana w przypadku zaciągnięcia nieczystości rytualnej, m. in. po kontakcie ze zmarłymi, zabitymi, kośćmi ludzkimi i grobami. (Lb 19,2-16)

Wodę przygotowywano, indywidualnie dla każdego, kto zaciągnął nieczystość.

Do naczynia brano nieco popiołu ze spalonej krowy i zalewano źródlaną wodą.

Następnie czysty mąż brał łodygę hyzopu, zanurzał w wodzie oczyszczenia i kropił namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich w namiocie oraz tę osobę, która zaciągnęła nieczystość rytualną.

Czyniono tak w tym dniu, trzeciego dnia i siódmego dnia. Od następnego dnia winny był oczyszczony od winy, ale musiał wyprać szaty i wieczorem obmyć się wodą (Lb 19,17-22).

Wody oczyszczenia używano do przygotowywania gorzkiej wody, używanej w próbie gorzkiej wody

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 99

Autor: Jacek Piechota