Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: Własne sortowanie tekstu (CollatorProvider)

Gdy w Apache Derby chcemy zastosować własne sortowanie tekstu musimy przygotować klasę kolatora rozszerzającą klasę CollatorProvider.
Sposób przygotowania klasy został opisany w dokumentacji bazy. Moja klasa wygląda tak:

Klasa AriaCollatorProvider
package ariacollator;

import java.text.*;
import java.text.spi.*;
import java.util.*;

public class AriaCollatorProvider extends CollatorProvider {
  @Override
  public Collator getInstance(Locale locale) {
    StringBuilder rules = new StringBuilder();
    rules.append(
        "<A,a<\u0104,\u0105<B,b<C,c<\u0106,\u0107<D,d<E,e<\u0118,\u0119<F,f<G,g");
    rules.append(
        "<H,h<I,i<K,k<L,l<\u0141,\u0142<M,m<N,n<\u0143,\u0144<O,o<\u00D3,\u00F3");
    rules.append("<P,p<Q,q<R,r<S,s<\u015A,\u015B<T,t<U,u<V,v<W,w");
    rules.append("<X,x<Y,y<Z,z<\u0179,\u017A<\u017B,\u017C");
    try {
      return new RuleBasedCollator(rules.toString());
    } catch (ParseException e) {
      throw new Error(e);
    }
  }

  @Override
  public Locale[] getAvailableLocales() {

    return new Locale[]{Locale.of("te", "TE", "aria")};
  }
}

“te” – pochodzi od słowa terier
“TE” – pochodzi od słowa TERIEROGRÓD
“aria” – to dialekt sympatycznej terierki
Klasa jest umieszczona w module ariacollator, którego układ wygląda tak (Rys. 1):
Układ modułu
Plik module-info.java dla modułu wygląda tak:

module ariacollator {
  exports ariacollator;
  provides java.text.spi.CollatorProvider with ariacollator.AriaCollatorProvider;
}

Zwróć uwagę na folder META-INF zawierający folder services, a w nim plik UTF-8 o nazwie java.text.spi.CollatorProvider. Plik ma nazwę, ale nie posiada rozszerzenia. W pliku znajduje się jedna linijka zawierająca:

ariacollator.AriaCollatorProvider

Modułu możemy użyć bezpośrednio. Można tez utworzyć plik JAR i dodać do zależności.
Użyję klasy AriaCollatorMain

Klasa AriaCollatorMain
package aderby.attributes.collation;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class AriaCollatorMain {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/ariacol";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/teksty.sql";

  public static void main(String[] args) {
    System.setProperty("java.locale.providers","SPI, CLDR, COMPAT");
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza,
        ";create=true;territory=te_TE_aria;collation=TERRITORY_BASED");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM dictionary ");
      while (rs.next()) {
        System.out.print(rs.getString("polski") + " ");
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Zwróć uwagę na ustawienie zmiennej systemowej java.locale.providers oraz na atrybuty połączenia:

territory=te_TE_aria;collation=TERRITORY_BASED

Znaczenie SPI, CLDR, COMPAT i innych znajduje się w opisie klasy LocaleServiceProvider w dokumentacji Oracle.

Skrypt teksty.sql
CREATE TABLE dictionary(
      polski VARCHAR (30)
);
CREATE INDEX i_polish ON dictionary (polski ASC);
INSERT INTO dictionary VALUES ('E');
INSERT INTO dictionary VALUES ('e');
INSERT INTO dictionary VALUES ('O');
INSERT INTO dictionary VALUES ('o');
INSERT INTO dictionary VALUES ('L');
INSERT INTO dictionary VALUES ('l');
INSERT INTO dictionary VALUES ('S');
INSERT INTO dictionary VALUES ('s');
INSERT INTO dictionary VALUES ('A');
INSERT INTO dictionary VALUES ('a');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ą');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ą');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ę');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ę');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ó');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ó');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ł');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ł');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ń');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ń');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ś');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ś');
INSERT INTO dictionary VALUES ('C');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ć');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ć');
INSERT INTO dictionary VALUES ('c');
INSERT INTO dictionary VALUES ('n');
INSERT INTO dictionary VALUES ('N');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Z');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ż');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ź');
INSERT INTO dictionary VALUES ('Ź');
INSERT INTO dictionary VALUES ('z');
INSERT INTO dictionary VALUES ('ż');

Powyższa klasa znajduje się w innym module tego samego projektu.
Plik module-info.java musi zawierać:

 requires ariacollator;
 uses ariacollator.AriaCollatorProvider;

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

A a Ą ą C c Ć ć E e Ę ę L l Ł ł N n Ń ń O o Ó ó S s Ś ś Z z Ź ź Ż ż

I to jest dokładnie ten sposób sortowania, który chcieliśmy osiągnąć.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.