Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: uruchamianie skryptów SQL w JDBC

Jak pisałam wcześniej skrypty są wygodną formą przygotowywania bazy danych i uruchamiania poleceń SQL i poleceń narzędzia ij. Jednak w zmodularyzowanym JDK uruchamianie skryptów z poziomu JDBC jest kłopotliwe i nie zawsze działa. Jednym z rozwiązań jest przygotowanie własnej metody uruchamiającej skrypty.

Uruchamianie skryptów SQL z poziomu JDBC

Kolejne kroki to:

 • Wczytanie skryptu SQL do stringu
 • Tokenizacja stringu na polecenia wsadowe
 • Wykonanie poleceń SQL

Wczytanie skryptu SQL do stringu

 private static String scriptToString(String file) {
    FileReader fr = null;
    BufferedReader br = null;
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    String line = null;
    try {
      fr = new FileReader(file);
      br = new BufferedReader(fr);
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        sb.append(line);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      close(br);
      close(fr);
    }
    return sb.toString();
  }

Tokenizacja stringu na polecenia wsadowe

 private static ArrayList<String> tokenize(String text) {
    ArrayList<String> al = new ArrayList<>();
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(text, ";", false);
    while (st.hasMoreTokens()) {
      al.add(st.nextToken());
    }
    return al;
  }

Wykonanie poleceń SQL

 public static void jdbcRunScript(String file, Connection conn) {
    String b = scriptToString(file);
    ArrayList<String> al = tokenize(b);
    Statement stat = null;
    try {
      stat = conn.createStatement();
      for (String a : al) {
        stat.addBatch(a);
      }
      stat.executeBatch();
    } catch (SQLException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
  }

Uwagi

W skrypcie mogą się znajdować jedynie polecenia SQL.

W skrypcie nie mogą się znajdować polecenia SELECT tworzące ResultSet, ponieważ w tym przypadku musiałoby być utworzone nowe polecenie Statement.

Oczywiście można tak udoskonalić podane metody, aby rozpoznawały typ polecenia i tworzyły nowe polecenie Statement dla każdego polecenia ResultSet. Nie przewidziałam jednak tutaj takiej możliwości, gdyż zaawansowane polecenia SQL i operacje na zbiorach wynikowych wymagają albo użycia poleceń ij albo poleceń JDBC.

Przykład

Przykład użycia znajduje się we wpisie ‘typ_danych_real.html’ – już niedługo.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.