Zielony Smok - logo witryny

Uruchamianie aplikacji w Autostarcie (rejestr)

Mamy przygotowaną aplikację lunar uruchamianą z pliku lunar.jar.

Przy użyciu programu programu Launch4j przekształciłam go w plik lunar.exe. Program
wygenerował również plik konfiguracyjny lunar.xml.

Wszystkie te trzy pliki umieściłam w folderze C:\User\Jacek\lunar (Rys. 293):

Folder 'lunar'
Rys. 293. Folder ‘lunar’

Chcemy aby aplikacja uruchamiała się przy starcie komputera i logowaniu. Mamy do wyboru dwie możliwości:

  • aplikacja uruchamia się dla wszystkich użytkowników
  • aplikacja uruchamia się dla wybranego użytkownika

Uruchomienie rejestru

Klikamy przycisk Start.

W okienku ‘Uruchom’ wpisujemy polecenie ‘regedit’. Z menu, które się pojawi wybieramy opcję ‘Edytor rejestru’ i klikamy Enter.

Potwierdzamy chęć dokonania zmian.

Przechodzimy od odpowiedniego klucza rejestru.

Uruchamianie dla wszystkich użytkowników

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Ja przeszłam do wpisu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (Rys. 296):

Rys. 296
Rys. 296

Klikamy ‘Run’ ‘pkm’ i wybieramy ‘Nowy/wartość ciągu’ (Rys. 297).

Rys. 297
Rys. 297

Powstaje nowa wartość (Rys. 298).

Rys. 298
Rys. 298

Klikamy, aby podświetlić potem ‘pkm’ i wybieramy ‘Zmień nazwę’. Nazywamy ją ‘lunarphase’:

Następnie klikamy nazwę ‘lunarphase’ aby podświetlić, potem ‘pkm’ i wybieramy ‘Modyfikuj’. W okienku w pole ‘Dane wartości’ wpisujemy ścieżkę dostępu do pliku ‘exe’ uruchamiającego naszą aplikację (Rys. 299):

Rys. 299

Klikamy OK aby zamknąć okno. Zamykamy okno edytora rejestru.

Po restarcie komputera aplikacja będzie automatycznie uruchomiona dla każdego użytkownika (Rys. 295):

Rys. 295

Uruchamianie dla wybranego użytkownika

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Postępujemy dokładnie tak jak powyżej.