Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: typ danych LONG VARCHAR

Opis

Łańcuch znaków o zmiennej długości do 32 700 znaków. 32 700 znaków to nieco ponad 18 stron znormalizowanego maszynopisu A-4

Składnia

LONG VARCHAR

Odpowiadający typ Java

java.lang.String

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.LONGVARCHAR. Przy konwersji zwrotnej z Java do SQL, nie ma typu Java odpowiadającego LONG VARCHAR.

Uwagi

Identyczny z VARCHAR tyle, że przyjmuje nieco więcej znaków i przy specyfikowaniu typu nie podaje się liczby znaków.