Zielony Smok - logo witryny

Trąby jerychońskie

Joz 6,1.4-5.13-16.20

1 Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził.
4 Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach.
5 Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie».
13 a siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich szło przed Arką Pańską, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za Arką Pańską i posuwano się przy dźwięku trąb.
14 I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez sześć dni codziennie tak czynili.
15 Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy.
16 Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: «Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą!
20 Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto.

Trąby jerychońskie
Ryc. Trąby jerychońskie (rys. Maciej Krzywcki)

Istniało wiele teorii próbujących wyjaśnić działanie trąb i gremialnego okrzyku ludu na mury Jerycha

Jerycho jest jednym z nastarszych miast. Było bez przerwy zasiedlone przez ludzi przez parę tysiącleci. Jerycho miało mury, ale jak wszystkie mury mogło mieć słabsze i mniej zabezpieczone miejsca.

Budowa podkopu

Podczas oblężenia oblegający mogli próbować po cichu wykopać podkop – dźwięk trąb i odgłos kroków maszerującego wojska i kapłanów mógł zagłuszać prace przy tunelu. Gdy tunel był gotowy uderzenie fali dźwiękowej mogło spowodować efektowne obsunięcie się muru nad podkopem i utworzyć wyłom w murze, przez który oblegający dostali się do miasta.

Tunele na ogół były stemplowane. W podkopie rozpalano ogień używając np. tłuszczu zwierząt. Pale spalały się. Mur się zawalał. Oblegający wkraczali do miasta. Być może odcinek, który zawalił się był wcześniej podpalony bez wiedzy ludu.

Rezonans

Izraelici mieli swoich szpiegów. Nierządnica Rachab mogła im powiedzieć o słabszych miejscach muru. Rezonans miarowych kroków kapłanów, a potem chóralny okrzyk mogły spowodować obsunięcie się muru właśnie w tym słabszym miejscu – o którym już wiedzieli kapłani.

Wstrząs tektoniczny

Teren jest aktywny sejsmicznie. Pierwszy wstrząs spowodował zahamowanie przepływu wód w Jordanie. Być może osłabił również mury Jerycha. Wstrząs wtórny, który nastąpił kilka dni później dokończył dzieła. Mury zawaliły się podobnie jak wiele domów. Powstały pożary od ognia, który wydostał się spod kontroli ludzi. Izraelici wkroczyli bez przeszkód do miasta. Przekaz Księgi Jozuego potwierdza tę wersję, gdyż mówi o rozpadnięciu się murów na całej długości.

Konkluzje

Prawdopodobnie cała historia jest wyssana z palca. Wykopaliska archeologiczne poświadczają zniszczenie murów Jerycha i dachów budynków przez wstrząs tektoniczny i powstałe w ten sposób pożary, ale ponad 100 lat wcześniej. Gdy Jozue dotarł z ludem do Jerycha – były tam tylko ruiny.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 116

Autor: Jacek Piechota