Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – etap 4

Rdz 2,21-25

21. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber11, a miejsce to zapełnił ciałem.
22. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,
23. mężczyzna powiedział:
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».
24. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
25. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

wyjęcie żebra Adama
Ryc. Wyjęcie żebra (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Jest to oczywista bzdura, gdyż Bóg dokonał klonowania. Osobnik powstały z żebra byłby mężczyzną, klonem Adama – idealnie do niego podobnym.

Po drugie. Jeśli Adam był uśpiony, to skąd wiedział, że Ewa powstała z jego żebra?

Jeśli Bóg usunął Adamowi jedno żebro, to czy znaczy, że Adam miał jedno żebro więcej? Dlaczego jego potomkowie mają parzystą liczbę żeber? Przecież cechy nabyte nie dziedziczą się. Czyżby Adam był mutantem?

Związek dwojga ludzi odmiennych płci został usankcjonowany jako norma.

Nagość była stanem pierwotnym i naturalnym człowieka. Ciało ludzkie nie powinno być przykrywane ubraniami – przynajmniej w rajskich warunkach.

W jez. sumeryskim ‘żebro’ określane jest jako ti. Ti oznacza też ‘uczynić żywym’. Proste skojarzenie tych słów spowodowało, że kobieta powstała właśnie z żebra.

Wszystkie dni

Brak jest informacji o 7 dniu, czyli odpoczynku Ta wersja nic o tym nie mówi, ale można się domyślać, że po tak trudnych pracach Pan Bóg zrobił sobie labę.

Jeżeli jest wszechwiedny to wiedząc co go ze strony człowieka czeka pewnie usiadł z wrażenia i po chwili zastanowienia powiedział: “O k…a (tj. upadła anielica), co ja najlepszego zrobiłem?”

Druga historia stworzenia podaje zupełnie inną kolejność czynności wykonywanych przez Boga przy stwarzaniu Świata. Mężczyzna powstał przed zwierzętami, a kobieta po zwierzętach. Nie bardzo wiadomo, co to właściwie oznacza.

W drugiej wersji Bóg nie każe być ludziom płodnymi, nie każe się rozmnażać, nie każe zaludniać ziemi. Bóg nie daje też człowiekowi przyrody we władanie.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 56

Autor: Jacek Piechota