Zielony Smok - logo witryny

Stworzenie świata – Dzień 3 Glon

Rdz 1,9-13

9 A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało,
10. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,
11. rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak.
12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
13 I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci.

Ryc. Stworzenie świata – dzień 3 (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Trzeciego dnia Bóg przegrupował wodę na ziemi. Suchej powierzchni nadał nazwę ziemia, a wodom nadał nazwę morze.

Był wtedy tylko jeden „kontynent”. Dane geologii świadczą, że ok. 200 mln lat temu na Ziemi istniał tylko jeden kontynent oblany morzem [2]. Potwierdzają to różne teorie naukowe np. teoria Wegnera o istnieniu hiperkontynentu nazwanego Pangeą [11]. Teorię potwierdzają też badania z zakresu paleontologii i paleomagnetyzmu. Niestety zgodnie z tą teorią Pangea nie była pierwszym kontynentem, lecz powstała z połączenia innych istniejących wcześniej lądów [8].

Tego samego dnia Bóg stworzył rośliny zielone. Mowa jest o trawach dających nasiona i drzewach owocowych.

Organizmy należą do dwóch królestw systematycznych [13]:

 • Prokaryota – (organizmy) bezjądrowe
 • Eukaryota – (organizmy) jądrowe
Prokaryota – Bezjądrowe
Podkrólestwo Opis
Eubacteria – eubakterie Nie są ani roślinami ani zwierzętami. Dzielą się na trzy gromady: sinice, prochlorofity i bakterie. Niektóre z nich są autotrofami, niektóre z nich heterotrofami.
Archaebacteria – archebakterie (protobakterie) Nie są ani roślinami ani zwierzętami.

 

Eukaryota – Jądrowe
Podkrólestwo Opis
Phytobionta – rośliny Wszystkie znane rośliny należą właśnie do tego podkrólestwa. Są autotroficzne. Wyróżniamy gromady:

Puchowiec
Ryc. Puchowiec Ceiba spp. (rys. Mirosława Piechota)
 • glaukofity
 • tobołki
 • klejnotki
 • chryzofity
 • chloromonady
 • kryptofity
 • brunatnice – nie są roślinami zielonymi
 • krasnorosty – nie są roślinami zielonymi
 • zielenice
 • rośliny telomowe
Mycobionta – grzyby Nie są ani roślinami ani zwierzętami. Są heterotroficzne. Zróżnicowane na 7 gromad, z których jedną są porosty – organizmy będące wynikiem symbiozy między glonami i grzybami albo między sinicami i glonami. Porosty dzięki obecności glonów lub sinic są w dużej mierze autotrofami.
Animalia – zwierzęta W systematyce zwierząt często przyjmuje się, że Prokaryota i Eucariota są domenami, a Animalia – królestwem. Spory między systematykami nie mają większego znaczenia dla naszych rozważań.

Pojęcie ‘wszelka trawa zielona’ nie obejmuje dużej części Prokaryota, niektórych roślin i większości grzybów.

Nie wiadomo też nic o stworzeniu wirusów i prionów, które w ogóle nie są organizmami, a jedynie cząsteczkami organicznymi o pewnych określonych właściwościach.

Ponadto pominięto zupełnie wszelkie rośliny wodne: morskie i słodkowodne – przede wszystkim glony (np. zielenice) – ziemia nie mogła ich ‘wydać’.

Pojawia się również inny problem. Nie było jeszcze Słońca, którego światła rośliny autotroficzne potrzebują w procesie fotosyntezy. Jeżeli był to 24-godzinny dzień, to rośliny przeżyły by spokojnie do następnego dnia. Jeśli dzień liczył się w epokach geologicznych – to rośliny zapewne by zginęły. Chyba, że potrafiły wykorzystać ową światłość, którą Bóg stworzył już pierwszego dnia.

Można zrozumieć, że starożytni Izraelici nie mieli pojęcia o systematyce roślin. Większość ludzi dzisiaj również nie ma o tym zielonego pojęcia. Ale Bóg powinien takie pojęcie mieć. Jeśli miał to dlaczego przekazywał Izraelitom błędne dane?

Podsumowanie Dnia 3
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
3 Zebranie wód spod nieba w jedno miejsce, aby ukazała się sucha powierzchnia.
Nadanie nazw: sucha powierzchnia otrzymała nazwę ziemia, a zbiorowisko wód nazwę morze.
Stworzenie roślin zielonych.
Trawy dające nasiona i drzewa owocowe dające owoce i nasiona – według ich gatunków

Kakaowiec
Ryc. Kakaowiec Theobroma cacao (rys. Mirosława Piechota)
autotrof
Organizm samożywny. Posiada zdolność fotosyntezy i produkcji związków węglowych. Potrzebuje dostępu do składników mineralnych.
heterotrof
Organizm cudzożywny. Odżywia się gotową materią organiczną. Do życia i wzrostu potrzebuje dostępu do organicznych związków węgla. Niektóre z nich (auksoheterotrofy ) potrzebują dostępu dodatkowych składników (witaminy, aminokwasy, minerały), a inne nie (autoheterotrotrofy).

Piśmiennictwo

[2] Lambert D., Redfern M., 2005. Wszechświat. SAMP Edukacja i Informacja, Warszawa, 224 pp.

[8] (Zbiorowe). Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t 1-30, PWN, Warszawa.

[11] Ballad R. D. 2001. Potop. National Geographic Polska, 5(20): 52-69.

[13] Szweykowska A., Szweykowski J., 2005. Botanika, t. 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 637 pp.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 17

Autor: Jacek Piechota