Zielony Smok - logo witryny

Statyczne metody do formatowania i konwersji dat.

package dt12.static_methods;
import java.text.*;
import java.util.*;
class DateUtil{
	private static final String SQL_DATE_FORMAT = " yyyy-mm-dd";
	private static final String RFC_1123_FORMAT = "G, dd MMM yyyy hh:mm:ss z";
	private static final String RFC_3339_FORMAT = "yyyy-mm-dd'T'hh:mm:ssZ";
	private DateUtil(){}
	//---------------------- formatowanie dat -----------------------------
	/**
	 * Data stosowana np. w <time></time>
	 * @param cal - data
	 * @return - data w postaci sformatowaego stringu
	 */
	public static String formatAsRfc3339(GregorianCalendar cal) {
		Date date = new Date(cal.getTimeInMillis());
		Locale loc = new Locale("en_EN");
		SimpleDateFormat form1 = new SimpleDateFormat(RFC_3339_FORMAT, loc);
		return form1.format(date);
	}
	public static String formatAsRfc3339(Date date) {
		Locale loc = new Locale("en_EN");
		SimpleDateFormat form1 = new SimpleDateFormat(RFC_3339_FORMAT, loc);
		return form1.format(date);
	}
	public static String formatAsRfc3339(java.sql.Date date) {
		Locale loc = new Locale("en_EN");
		SimpleDateFormat form1 = new SimpleDateFormat(RFC_3339_FORMAT, loc);
		return form1.format(date);
	}
	/**
	 * Data stosowana np. w HTML5 meta-equiv="expires"
	 * @param cal - data
	 * @return - data w postaci sformatowaego stringu
	 */
	public static String formatAsRfc1123(GregorianCalendar cal) {
		Date date = new Date(cal.getTimeInMillis());
		SimpleDateFormat form = new SimpleDateFormat(RFC_1123_FORMAT,
				new Locale("en_EN"));
		return form.format(date);
	}
	/**
	 * Data stosowana np. w HTML5 meta-equiv="expires"
	 * @param date - data
	 * @return - data w postaci sformatowaego stringu
	 */
	public static String formatAsRfc1123(Date date) {
		SimpleDateFormat form = new SimpleDateFormat(RFC_1123_FORMAT,
				new Locale("en_EN"));
		return form.format(date);
	}
	/**
	 * Data stosowana np. w HTML5 meta-equiv="expires"
	 * @param date - data
	 * @return - data w postaci sformatowaego stringu
	 */
	public static String formatAsRfc1123(java.sql.Date date) {
		SimpleDateFormat form = new SimpleDateFormat(RFC_1123_FORMAT,
				new Locale("en_EN"));
		return form.format(date);
	}
	public static String formatAsSqlDate(Date date) {
		SimpleDateFormat form = new SimpleDateFormat(SQL_DATE_FORMAT,
				new Locale("en_EN"));
		return form.format(date);
	}
	public static String formatAsSqlDate(java.sql.Date date) {
		return date.toString();
	}
	public static String formatAsSqlDate(GregorianCalendar cal) {
		return toSqlDate(cal).toString();
	}
	public static String formatAsSqlDate(int year, int month, int day) {
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		if(year > 999){
			sb.append(year);
		}
		else{
			throw new IllegalArgumentException(
					"Rok powinien być liczbą 4-cyfrową");
		}
		sb.append("-");
		if(month < 10){
			sb.append("0");
			sb.append(month);
		}
		else{
			sb.append(month);
		}
		sb.append("-");
		if(day > 9){
			sb.append(day);
		}
		else{
			sb.append("0");
			sb.append(day);
		}
		return sb.toString();
	}
	//------------------------ przekształcenia dat między sobą ------------------
	public static Date toUtilDate(GregorianCalendar gc) {
		return new Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	public static Date toUtilDate(java.sql.Date date) {
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
		gc.setTime(date);
		return new Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	/**
	 * Data musi zawierać rok 4-cyfrowy. Miesiące mogą być 1
	 * lub 2 cyfrowe, oddzielone '-' lub '/'
	 * @param date - data
	 * @return zwraca nowy obiekt Date
	 */
	public static Date toUtilDate(String date) {
		int firstDelim = -1;
		int secondDelim = -1;
		if(date.contains("-")){
			firstDelim = date.indexOf('-');
			secondDelim = date.indexOf('-', firstDelim + 1);
		}
		if(date.contains("/")){
			firstDelim = date.indexOf('/');
			secondDelim = date.indexOf('/', firstDelim + 1);
		}
		String dy = date.substring(0, firstDelim);
		if(firstDelim == 4){}
		else if(firstDelim == 2){
			dy = "20".concat(dy);
		}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		String dm = date.substring(firstDelim + 1, secondDelim);
		if(dm.length() == 1 || dm.length() == 2){}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		//-
		String dd = date.substring(secondDelim + 1);
		if(dd.length() == 1 || dd.length() == 2){}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar(Integer.parseInt(dy),
				Integer.parseInt(dm + 1), Integer.parseInt(dd));
		return new Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	public static Date toUtilDate(int year, int month, int day) {
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar(year, month - 1, day);
		return new Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	private static java.sql.Date toSqlDate(GregorianCalendar gc) {
		return new java.sql.Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	public static java.sql.Date toSqlDate(Date date) {
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
		gc.setTime(date);
		return new java.sql.Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	/**
	 * Data musi zawierać rok 4-cyfrowy. Miesiące mogą być 1
	 * lub 2 cyfrowe, oddzielone '-' lub '/'
	 * @param date - data
	 * @return obiekt Date
	 */
	public static java.sql.Date toSqlDate(String date) {
		int firstDelim = -1;
		int secondDelim = -1;
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		if(date.contains("-")){
			firstDelim = date.indexOf('-');
			secondDelim = date.indexOf('-', firstDelim + 1);
		}
		if(date.contains("/")){
			firstDelim = date.indexOf('/');
			secondDelim = date.indexOf('/', firstDelim + 1);
		}
		String dy = date.substring(0, firstDelim);
		if(firstDelim == 4){
			sb.append(dy);
			sb.append("-");
		}
		else if(firstDelim == 2){
			sb.append("20");
			sb.append(dy);
			sb.append("-");
		}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		String dm = date.substring(firstDelim + 1, secondDelim);
		if(dm.length() == 1){
			sb.append("0");
			sb.append(dm);
			sb.append("-");
		}
		else if(dm.length() == 2){
			sb.append(dm);
			sb.append("-");
		}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		//-
		String dd = date.substring(secondDelim + 1);
		if(dd.length() == 1){
			sb.append("0");
			sb.append(dd);
		}
		else if(dd.length() == 2){
			sb.append(dd);
		}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		return java.sql.Date.valueOf(sb.toString());
	}
	public static java.sql.Date toSqlDate(int year, int month, int day) {
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar(year, month - 1, day);
		return new java.sql.Date(gc.getTimeInMillis());
	}
	/**
	 * Przelicza datę na GC. Działa dla dat od 1 stycznia 1900 r.
	 * @param date - data
	 * @return nowy GregorianCalendar
	 */
	public static GregorianCalendar toGregCal(Date date) {
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
		gc.setTime(date);
		return gc;
	}
	/**
	 * Przelicza datę na GC. Działa dla dat od 1 stycznia 1900 r.
	 * @param date data
	 * @return nowy GregorianCalendar
	 */
	public static GregorianCalendar toGregCal(java.sql.Date date) {
		GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
		gc.setTime(date);
		return gc;
	}
	/**
	 * Data musi zawierać rok 4-cyfrowy. Miesiące mogą być 1
	 * lub 2 cyfrowe, oddzielone '-' lub '/'
	 * @param date data
	 * @return nowy GregorianCalendar
	 */
	public static GregorianCalendar toGregCal(String date) {
		int firstDelim = -1;
		int secondDelim = -1;
		if(date.contains("-")){
			firstDelim = date.indexOf('-');
			secondDelim = date.indexOf('-', firstDelim + 1);
		}
		if(date.contains("/")){
			firstDelim = date.indexOf('/');
			secondDelim = date.indexOf('/', firstDelim + 1);
		}
		String dy;
		if(firstDelim == 4){
			dy = date.substring(0, firstDelim);
		}
		else if(firstDelim == 2){
			dy = "20".concat(date.substring(0, firstDelim));
		}
		else{
			throw new IllegalArgumentException("Nieprawidłowa data");
		}
		String dm = date.substring(firstDelim + 1, secondDelim);
		String dd = date.substring(secondDelim + 1);
		int year = Integer.parseInt(dy);
		int month = Integer.parseInt(dm);
		int day = Integer.parseInt(dd);
		return new GregorianCalendar(year, month - 1, day);
	}
}