Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby – składnia SQL

Wykaz używanych znaków w zmodyfikowanej notacji BNF
Symbol Znaczenie
| Lub. Należy wybrac jedną z możliwości
[ ] Otacza elementy opcjonalne. Element może wystapić albo nie.
* Oznacza elementy, które moga isę powtórzyć 0 razy lub więcej. W niektórych poleceniach SQL ma specjalne
znaczenie.
{} Grupuje elementy. Między grupami { } można używać znaku |
( ) . , Inne uzywane znaki przestankowe

Przykład

{CLOB |CHARACTER LARGE OBJECT} [ ( length [{K |M |G}] ) ]

Możemy użyć nazwy CLOB albo CHARACTER LARGE OBJECT

Opcjonalnie możemy podać length czyli liczbę znaków po której możemy dodać jeden ze znaków K, M albo G (czyli kilo, mega lub giga) co określa wielkość poprzedzającej liczby:

chardata CLOB 124M