Zielony Smok - logo witryny

Skalowanie – Zmniejszenie

Użyty został Skrypt transform.js.

Zmniejszenie wielkości figury następje, gdy 0< dx <1 lub 0< dy <1

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.translate(200, 60);
	ctx.scale(0.5,0.5);
	drawRectangle(ctx);