Zielony Smok - logo witryny

Skalowanie – Sposób 2

Użyty został Skrypt transform.js.

Ustawiamy skalowanie przy użyciu setTransform(sx, 0, 0, sy, 0, 0).

Macierz jest zerowana, a następnie ustawiana na podaną transformację.

Żeby zobaczyć skalowaną figurę trzeba dokonać translacji.

Kolejność wykonania translacji i skalowania nie jest obojętna. Operację setTransform() musimy wykonać jako pierwszą, gdyż ta funkcja, zerując macierz, anuluje poprzednie operacje.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.setTransform(1.5,0,0,1.5,0,0);
	ctx.translate(160, 60);
	drawRectangle(ctx);