Zielony Smok - logo witryny

Skalowanie – Lustro w pionie

Użyty został Skrypt transform.js.

Odbicie lustrzane figury tworzymy gdy dy <0.

Figura jest odbijana symetrycznie po drugiej stronie osi X, musimy więc dokonać translacji figury w pole widzenia.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

  var cv = document.getElementById("canvas");
  var ctx = cv.getContext("2d");
  var leftX = 10;
  var topY = 10;
  var width = 150;
  var height = 100;
  var cornerRadius = 15;
  drawRectangle(ctx);
  ctx.scale(1,-1);
  ctx.translate(160, -260);
  drawRectangle(ctx);