Zielony Smok - logo witryny

Rysowanie wielokąta regularnego

Klasa używa funkcji figures.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var polygon = new RegPolygon (new Point(150,150), 5, 100);
polygon.fillStyle = "red";
polygon.strokeStyle = "blue";
polygon.fill = true;
polygon.stroke = true;
polygon.lineWidth = 3;
polygon.draw(ctx);
var area = polygon.area();
ctx.fillText("area: "+area, 20, 300);
var bary = polygon.barycenter();
bary.shape="cross";
bary.strokeStyle="black";
bary.diam=8;
bary.stroke=true;
bary.draw(ctx);
ctx.fillText("bary: "+bary.x + " " + bary.y, 20, 320);
var peri = polygon.perimeter();
ctx.fillText("peri: "+peri, 20, 340);
var polygon1 = polygon.deepclone();
ctx.translate(200,0);
polygon1.draw(ctx);