Zielony Smok - logo witryny

Rysowanie gwiazdy

Strona używa skryptu figures.js

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
//-
var star1 = new Star(new Point(50, 100), 100, 20, 5);
star1.lineWidth = 1;
star1.strokeStyle = "red";
star1.stroke = true;
star1.draw(ctx);
//-
var star2 = new Star(new Point(200, 100), 100, 30, 6);
star2.fillStyle = "red";
star2.fill = true;
star2.draw(ctx);
//
var star3 = new Star(new Point(350, 100), 100, 10, 5);
star3.lineWidth = 5;
star3.strokeStyle = "blue";
star3.fillStyle = "red";
star3.stroke = true;
star3.fill = true;
star3.draw(ctx);
//
var star4 = new Star(new Point(50, 300), 100, 10, 10);
star4.lineWidth = 5;
star4.fillStyle = "yellow";
star4.fill = true;
star4.draw(ctx);
//
var star5 = new Star(new Point(200, 300), 80, 5, 30);
star5.fillStyle = "green";
star5.fill = true;
star5.draw(ctx);
//
var star6 = new Star(new Point(350, 300), 60, 50, 40);
star6.lineWidth = 3;
star6.fillStyle = "magenta";
star6.strokeStyle = "blue";
star6.stroke = true;
star6.fill = true;
star6.draw(ctx);